Aktualności

Default Photo

Pokaż co to znaczy kochać – zostań rodziną zastępczą!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, w imieniu dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w swoich rodzinach oraz przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebują opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę. Stąd poniższy apel do wszystkich mieszkańców Powiatu Legnickiego.

                   Pokaz im, co znaczy kochać – zostań rodziną zastępczą!

Jeśli masz w sobie niekończące się pokłady miłości, empatii i energii, otwórz serce i stwórz dzieciom ciepły i bezpieczny dom. Podziel się swoim czasem, a zapewnisz im szczęśliwe dzieciństwo. Piecza zastępcza obok rodziny adopcyjnej jest jedną z najbardziej optymalnych form opieki kompensacyjnej nad dzieckiem pozbawionym opieki i rodziców.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym mogą uzyskać informacje osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, pl. Słowiański 1, III piętro, pokój 309, bądź pod numerem telefonu: 76/7243465 lub 76/7243483.

Pracownicy Centrum chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

 

               Dyrektor

                    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

           wraz z pracownikami Zespołu ds. rodzinnej  pieczy zastępczej

Czytaj więcej

14 stycznia, 2022

Default Photo

 NABÓR DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

          NABÓR DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

Członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami z terenu powiatu legnickiego mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Projekt będzie realizowany w dwóch formach – świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub innym miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu, a także świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym. Na realizację Programu Powiat Legnicki pozyskał środki finansowe
w wysokości blisko 1 miliona złotych.  Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy
w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Z usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać w 2022 r. łącznie 70  osób, w tym 30 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 40 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Taka forma opieki obejmie m.in. pomoc w dokonywaniu niezbędnych zakupów oraz przy przygotowaniu lub dostarczeniu posiłków, w spożywaniu posiłków lub karmieniu, w sprzątaniu lokum, w załatwianiu spraw urzędowych
i regulowaniu opłat domowych, przy ubieraniu się, przy przemieszczaniu się, przy pielęgnacji zaleconej przez lekarza, jak również wsparcie przy wszelkich czynnościach pomagających w  zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego. Maksymalna liczba bezpłatnych godzin opieki dla jednej osoby   w ciągu roku to 240. Usługi te będą mogły być realizowane przez pięć dni w tygodniu, w godzinach 6.00 – 22.00.  Osoba niepełnosprawna lub członkowie rodzin czy opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z  orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają zagwarantowaną możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa świadczona w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce gwarantującej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym może być realizowana w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, w ośrodku czy placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną   do rejestru właściwego wojewody lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię powiatu realizującego Program. Usługi całodobowej opieki wytchnieniowej  zapewni m.in.  jeden z domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu. Z takiej formy wsparcia będzie mogło skorzystać w tym roku – zgodnie z pozyskanymi środkami z Programu  –  40  osób, w tym 10  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 30 dorosłych osób niepełnosprawnych  posiadających orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła spędzić we wspomnianych placówkach maksymalnie 14 kolejnych dni kalendarzowych.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym  usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także  usługi finansowane  w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przy przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą  uwzględniane potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia lub stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego lub internatu.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do Programu oraz wymaganych dokumentach,  można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1, pok. 308, tel. 76 7243486.

Czytaj więcej

12 stycznia, 2022

„Zostań Mikołajem dla dzieci z pieczy zastępczej”

Powiat Legnicki dziękuje wszystkim, którzy wsparli akcję „Zostań Mikołajem dla dzieci z pieczy zastępczej”

 

23 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się spotkanie świąteczne organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, będące podsumowaniem realizacji projektu „Zostań Mikołajem dla dzieci z pieczy zastępczej w Powiecie Legnickim”. Celem projektu było pozyskanie środków finansowych na przygotowanie upominków mikołajkowych oraz prezentów świątecznych dla dzieci
z rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu legnickiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Legnickiego: Pan Adam Babuśka – Starosta Legnicki, Pan Aleksander Kostuń – Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego, Pani Janina Mazur – Wicestarosta Legnicki, Pan Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu Legnickiego oraz Pani Marta Płosińska – Soboń – Skarbnik Powiatu. Gospodarzem spotkania była Pani Joanna Bałasz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Zaproszenie przyjęli także przedstawiciele instytucji i firm, które przekazały wsparcie finansowe i materialne, z przeznaczeniem  na przygotowanie prezentów dla dzieci w ramach projektu: Pani Magdalena Dyrcz  –  Dyrektor Oddziału PKO Bank Polski oraz Pani Gabriela Jednorał – Główny specjalista w Departamencie Komunikacji KGHM Polska Miedź  S.A.

Wsparcia finansowego i rzeczowego, w ramach projektu,  udzielili:

Fundacja PKO Banku Polskiego  – w kwocie 14 900,00 złotych

Rada oraz Zarząd Powiatu Legnickiego – 5100,00 złotych

Volkswagen Motor Polska  Sp. z o.o. w Polkowicach – 3000,00 złotych

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – 1500,00 złotych

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej  – 320 złotych

KGHM Polska Miedź S.A. – wsparcie rzeczowe.

Spotkanie było okazją do podsumowania projektu, a także do  przekazania  podziękowań dla wszystkich osób, które w szczególny sposób wsparły działania na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.

Ze środków finansowych otrzymanych od Darczyńców zostaną przygotowane upominki  dla 149 wychowanków pieczy zastępczej.  Otrzymane wsparcie finansowe i rzeczowe  pozwoli nie tylko spełnić marzenia dzieci
w pieczy zastępczej oraz  ale także sprawi, że tegoroczny świąteczny czas będzie wyjątkowy. Dzięki hojności ofiarodawców wszystkie dzieci z pieczy zastępczej w powiecie legnickim  będą mogły poczuć magię Świąt
i doświadczyć, panującej  w tym okresie, atmosfery beztroski i radości.

Wszystkim Darczyńcom, za okazane serce oraz  wielki wkład w radość i uśmiech dzieci, przekazane zostały szczególne podziękowania.

https://legnica.fm/audycje/audycje-powiat-legnicki-ma-glos/42006-znalezli-sie-sponsorzy-sa-i-swiateczne-podarunki-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej

 

 

 

 

Czytaj więcej

28 grudnia, 2021

Default Photo

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy prowadzona jest pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z terenu powiatu legnickiego, przeżywających trudności emocjonalne i psychiczne wynikające z pandemii COVID oraz ograniczeń wywołanych pandemią.

W celu umówienia się z psychologiem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 76 7243467

Czytaj więcej

13 grudnia, 2021

Moc mikołajkowych prezentów od władz powiatu dla dzieci z Domu Dziecka

Mikołajki to czas prezentów, szczęścia i zabawy. To ważne i dające radość święto, którego z niecierpliwością wyczekują wszystkie dzieci, także te z placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Legnickiego.

Z tej okazji, w poniedziałek 6 grudnia, prezentami, przygotowanymi dzięki finansowemu wsparciu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej  zostali obdarowani wychowankowie Domu Dziecka w Golance Dolnej oraz Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej.

Paczki mikołajkowe, w imieniu Zarządu Powiatu Legnickiego oraz Darczyńców, przekazała dzieciom pani Joanna Bałasz – Dyrektor Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy wraz z pracownikami działu rodzinnej pieczy zastępczej Centrum.

Mimo trwającej pandemii Mikołajki były bardzo udane, a dzieci obdarowane prezentami odwdzięczyły się szerokim uśmiechem.  W ramach podziękowania najmłodsi obdarowani  zaprezentowali  swoje zdolności artystyczne podczas specjalnie na tą okazję przygotowanego wystąpienia.

Czytaj więcej

09 grudnia, 2021

Default Photo

Rodziny zastępcze- rodziny na wagę złota

Czytaj więcej

26 października, 2021

Szkolenie kandydatów na rodzinę zastępczą zakończone

 

W dniu 23 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyło się uroczyste zakończenie 1. edycji  szkolenia  kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka ze specjalnym udziałem Pana Krzysztofa Sowińskiego – Etatowego Członka Zarządu Powiatu Legnickiego oraz Pani Joanny Bałasz – Dyrektora PCPR w Legnicy.

Trwające od 9 września szkolenie było realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy i stanowiło jedno z wielu zadań realizowanych w ramach kampanii „Pokaż mi co to znaczy kochać” promującej rodzicielstwo zastępcze w powiecie legnickim, prowadzonej pod honorowym patronatem Starosty Legnickiego – Pana Adama Babuśki.

W zajęciach  wzięło udział 18 kandydatów pragnących utworzyć niespokrewnioną rodzinę zastępczą. Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów, pracowników Centrum, według Programu Szkoleniowego „Rodzina”,  zgodnie z  umową licencyjną zawartą ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Celem kursu było przygotowanie teoretyczne i praktyczne  osób bądź rodzin zainteresowanych ustanowieniem zawodowej lub niezawodowej rodziny zastępczej, zamieszkujących na terenie powiatu legnickiego oraz na terenie innych powiatów, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także nabycie przez kandydatów odpowiednich kompetencji, umożliwiających im prawidłowe organizowanie opieki i wychowania dla dziecka znajdującego się pod ich pieczą. W programie szkolenia,  oprócz części teoretycznej i warsztatowej, zaplanowano także zajęcia praktyczne, które były realizowane w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu legnickiego oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z naszego terenu.  Udział  kandydatów we wszystkich działaniach  był bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostały materiały szkoleniowe wykorzystywane  w trakcie zajęć.

Podczas uroczystego spotkania uczestnikom wręczono świadectwa ukończenia szkolenia oraz pamiątkowe upominki. Do osób kończących szkolenie kilka słów, w imieniu władz powiatu,  skierował Pan Krzysztof Sowiński – Etatowy Członek Zarządu, który podkreślając ogromną  rolę i znaczenie rodziny zastępczej w wychowaniu dziecka wskazał także, iż „na rodzinach zastępczych spoczywa ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość  dziecka, które od  rodziców zastępczych może nauczyć się nie tylko ponownie ufać dorosłym, ale też tego, jak być szczęśliwym”.

Wszystkich realizatorów szkolenia dumą napawa fakt, że tyle chętnych osób, otwartych na przyjęcie dziecka do swojego domu,  wzięło udział w tej edycji szkolenia. Zadowolenie uczestników jest najlepszą rekomendacją tego przedsięwzięcia.

 

Czytaj więcej

25 października, 2021

Default Photo

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”  – edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.  Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej. Gmina/powiat  składa wniosek o przyznanie środków finansowych do wojewody.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Powiat Legnicki zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację Programu.

Z uwagi na powyższe opiekunowie niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zainteresowani takim wsparciem proszeni są  o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Plac Słowiański 1,59-220 Legnica, tel. 76 72 43 486, 76 72 43 465

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony  odpowiednio przygotowany  wniosek  o środki na realizację Programu  na 2022 r. Termin złożenia wniosku przez powiat do wojewody upływa 22 października br.

Więcej informacji o programie  na stronie:  www.niepelnosprawni.gov.pl

Czytaj więcej

15 października, 2021

Default Photo

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy  rozpoczęło we wrześniu 2021 roku 1. edycję szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenie prowadzone jest przez pracowników Centrum, według Programu Szkoleniowego „Rodzina”,  zgodnie z  umową licencyjną zawartą ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne  osób bądź rodzin zainteresowanych ustanowieniem zawodowej lub niezawodowej rodziny zastępczej, zamieszkujących na terenie powiatu legnickiego oraz na terenie innych powiatów, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także nabycie przez kandydatów odpowiednich kompetencji, umożliwiających im prawidłowe organizowanie opieki i wychowania dla dziecka znajdującego się pod ich pieczą . W tej edycji szklenia uczestniczy 18 osób pragnących stworzyć niezawodową i  zawodową rodzinę zastępczą.

Ukończenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest warunkiem koniecznym, by uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne  uprawniające do ustanowienia rodziną zastępczą zawodową bądź niezawodową.

W programie szkolenia,  oprócz części teoretycznej i warsztatowej, zaplanowano także zajęcia praktyczne, które będą realizowane w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu legnickiego oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z naszego terenu.  Udział  kandydatów we wszystkich działaniach  jest bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostały materiały szkoleniowe wykorzystywane w trakcie zajęć.

Przewidywany termin zakończenia tej edycji szkolenia to  23 października 2021 roku.

Czytaj więcej

11 października, 2021