Kontakt

Aktualny adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

Plac Słowiański 1

59-220 Legnica

pcpr@powiat-legnicki.eu

Uwaga

Kontakt dla osób głuchoniemych – tel. 602330726.

Pracownik i stanowisko Pokój Numer telefonu Adres email
Dyrektor
Joanna Bałasz 309 76 72 43 470 j.balasz@powiat-legnicki.eu
Sekretariat
Natalia Buczek 309 76 72 43 465 pcpr@powiat-legnicki.eu
Rodzinna piecza zastępcza
Anna Selmaj- Duczkowska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
352 76 72 43 483 a.duczkowska@powiat-legnicki.eu
Marta Balawender
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
351 76 72 43 483 m.balawender@powiat-legnicki.eu
Marta Wilczek
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
351 76 72 43 483 m.wilczek@powiat-legnicki.eu
Iwona Jantoń
Starszy specjalista pracy z rodziną
352 76 72 43 483 i.janton@powiat-legnicki.eu
Patrycja Gierasimowicz
Starszy Specjalista Pracy z Rodziną
352 76 72 43 483 p.gierasimowicz@powiat-legnicki.eu
Joanna Kubala
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
351 76 72 43 483 j.kubala@powiat-legnicki.eu
Beata Nicpoń
Pedagog
Anna Sobańska
Pedagog
355 76 72 43 467 a.sobanska@powiat-legnicki.eu
Instytucjonalna piecza zastępcza i pomoc instytucjonalna (domy pomocy społecznej)
Agnieszka Redyk
Główny specjalista ds. pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej
312 76 72 43 515 a.redyk@powiat-legnicki.eu
Paulina Winnicka
Starszy specjalista ds. pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej
312 76 72 43 515 p.winnicka@powiat-legnicki.eu
Rehabilitacja społeczna/PFRON
Joanna Naborczyk
Główny specjalista ds. rehabilitacji społecznej
308 76 72 43 486 j.naborczyk@powiat-legnicki.eu
Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych
Beata Dominiak
Referent ds. świadczeń
350 76 72 43 483 b.dominiak@powiat-legnicki.eu
Usamodzielnienia, współpraca z ośrodkami wsparcia, praca socjalna
Elżbieta Bebel
Starszy specjalista pracy socjalnej
350 76 72 43 483 e.bebel@powiat-legnicki.eu
Księgowość
Danuta Głowińska
Główny specjalista ds. księgowości
354 76 72 43 468 d.glowinska@powiat-legnicki.eu
Beata Maćków
Główny księgowy
354 76 72 43 543 b.mackow@powiat-legnicki.eu
Kadry
Maria Kaczmarek
Główny specjalista ds. kadr
311 76 72 43 468 maria.kaczmarek@powiat-legnicki.eu
Grażyna Ratajczak-Antoniewicz
Obsługa prawna PCPR
Ośrodek interwencji kryzysowej
Małgorzata Hejduk
Sekretarka
355 76 72 43 467 m.hejduk@powiat-legnicki.eu
Anna Sobańska
Główny specjalista ds. interwencji kryzysowe
355 76 72 43 467 a.sobanska@powiat-legnicki.eu
Grażyna Ratajczak-Antoniewicz
Pomoc prawna dla sprawców przemocy
Grażyna Ratajczak-Antoniewicz
Pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy
Paulina Bala
Psycholog
Anna Stolarczyk
Psycholog
Katarzyna Jasielewicz
Psycholog