Instytucjonalna piecza zastępcza

Na terenie Powiatu Legnickiego instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i  rodzinnego.

1. Dom Dziecka w Golance  Dolnej , Golanka Dolna 6, 59- 230 Prochowice

Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, w której znajduje się 14 miejsc do umieszczenia dzieci.

2. Dom Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej, Golanka Dolna 6 B, 59- 230 Prochowice

Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, w której znajduje się 8 miejsc. Placówka została utworzona na mocy Uchwały Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/220/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie utworzenia Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej i nadania mu statutu.

Osoba do kontaktu: Paulina Winnicka tel. 76-72-43-515