Kadra OIK

Pomocy w OIK udzielają:

Anna Sobańska – główny specjalista Interwencji Kryzysowej / pedagog

od poniedziałku do piątku godz. 8:00 – 15:00

Dorota Zarzycka  psycholog

wtorek 12:00 – 16:00

środa 8:30 – 10:30

Rafał Dorobek  psycholog

wtorek 16:00 – 18:00

(pomoc udzielana osobom stosującym przemoc)

Katarzyna Jasielewicz  psycholog

środa 11:30 – 15:30

Grażyna Ratajczak-Antoniewicz – radca prawny

czwartek 13:00 – 15:00

(pomoc udzielana osobom stosującym przemoc)

Beata Matysek – adwokat

czwartek 15:30 – 17:30

Elżbieta Bebel – starszy specjalista pracy socjalnej

od poniedziałku do piątku godz. 8:00-15:00