Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Legnicy

Aktualności

 INTEGRACYJNY TURNIEJ BOCCIA POWIATU LEGNICKIEGO  – EDYCJA III

We wtorek 11 czerwca 2024 r. na terenach zielonych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach odbył się III Integracyjny Turniej Boccia Powiatu Legnickiego, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przy współpracy z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Partnerem przedsięwzięcia było Miasto i Gmina Prochowice. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Legnickiego – Pana Adama Babuśki.

Podczas tegorocznej edycji rozgrywek Boccia w imprezie wzięło 7 drużyn składających się z mieszkańców i podopiecznych placówek Powiatu Legnickiego, a także reprezentacji Mieszkańców Powiatu Legnickiego.

W turnieju uczestniczyli przedstawiciele następujące drużyn:  DPS ”Prząśnik” w Brenniku, ŚDS nr 2 w Chojnowie, Drużyna „Słoneczek” z Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej, Drużyna  z DPS w Legnickim Polu, a także z „Koniczynki” WTZ w Legnickim Polu i Drużyna „Warsztaciaków” z WTZ w Chojnowie oraz Mieszkańcy Powiatu Legnickiego.

III Integracyjny Turniej Boccia Powiatu Legnickiego nie tylko dostarczył emocji sportowych, ale także stał się źródłem inspiracji i wzoru integracji społecznej poprzez sport. Imprezę otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego – Pan Jan Łukasz wraz z Dyrektorem PCPR w Legnicy – Panią Joanną Bałasz. Podczas imprezy nie zabrakło gospodarza miejsca – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki – Pani Renaty Stępień oraz przedstawicieli Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z przewodnicząca – Agnieszką Mietelską.

 

W tegorocznym finale turnieju zwyciężyli:

I miejsce – DPS W LEGNICKIM POLU

II miejsce –  MIESZKAŃCY POWIATU LEGNICKIEGO

III miejsce – Drużyna „Warsztaciaków” z WTZ w Chojnowie

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Krainę Dobrej Energii w Jezierzanach w formie karnetów, dzięki czemu będą mogły przeżyć niezapomniane chwile na terenie obiektu sportowo-wypoczynkowego położonego nad jeziorem w Jezierzanach.

Warto dodać, że zmagania odbyły się pod okiem profesjonalisty – Pana Andrzeja Maciejewskiego – prezesa Klubu Sportowego Ikson w Głogowie, członka Zarządu Polska Boccia, który zaszczycił swoją obecnością już po raz trzeci w rozgrywkach przeprowadzanych na terenie Powiatu Legnickiego.

Podczas III Integracyjnego Turniej Boccia Powiatu Legnickiego równie emocjonujące były atrakcje zapewnione dla kibiców, którzy towarzyszyli zmagającym się na boisku drużynom. Osoby chętne mogły uczestniczyć w zajęciach ruchowych w formie zumby oraz kreatywnych warsztatach plastycznych. Dla uczestników spotkania przygotowano także smaczny poczęstunek i pyszne lody.

 

 

Czytaj więcej

12 czerwca, 2024

Default Photo

W dniu 2 maja 2024 roku (czwartek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy będzie nieczynne.

Czytaj więcej

25 kwietnia, 2024

„Życie  to sztuka”, czyli I Przegląd Małych form Teatralnych

W dniu 4.04.2024 r. odbył się I Przegląd Małych form Teatralnych pn. „Życie  to sztuka”, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przy wsparciu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dzięki gościnności i pomocy partnerów przedsięwzięcia –  Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej całe wydarzenie mogło się odbyć się w Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.   Podczas wydarzenia głos zabrał Starosta Legnicki  -Adam Babuśka oraz gospodarz miejsca- prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysław Bożek.

W przeglądzie wzięło udział 7 grup teatralnych :

  1. AKTORZY AMATORZY ZE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NR 2 W CHOJNOWIE Z UTWOREM TEATRALNYM: BAJKA O KRÓLEWICZU, KALEJDOSKOPACH I BABIE.
  2. PAN MAREK SZALKIEWICZ – UCZESTNIK ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LEGNICKIM POLU, KTÓRY PRZYGOTOWAŁ NIEŁATWY UTWÓR LIRYCZNY KAZIMIERZA PRZERWY TETMAJERA –” EVIVA L’ARTE”.
  3. ZESPÓŁ WOLAKNO-TANECZNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU Z PIOSENKĄ Z REPERTUARU ZBIGNIEWA WODECKIEGO -„KOCHAJ MNIE”.
  4. GRUPA TEATRALNA „WARSZTACIAKI” REPREZENTUJĄCA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCOWEJ W CHOJNOWIE W PRZEDSTAWIENIU TEATRALNYM „ŁAWECZKA”.
  5. „KONICZYNKI” Z WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LEGNICKIM POLU W WYKONANIU „PSALM DLA CIEBIE”.
  6. PRZĄŚNIKOWSKIE KOŁO TEATRALNE DZIAŁAJĄCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZĄŚNIK” W BRENNIKU W WYKONANIU UTWORU MUZYCZNEGO – „W MOIM OGRÓDECZKU”.
  7. GRUPA TEATRALNE PRZYJACIELE – ZE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NR 1 W CHOJNOWIE Z PRZEDSTWIENIEM TEATRALNYM „OD SERCA DO SERCA”.

Celem organizacji Przeglądu było działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami poprzez promowanie twórczości teatralno-muzycznej osób z niepełnosprawnością, aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym. Celem przedsięwzięcia była również także szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz wsparcie w procesie likwidowania barier i przywracania do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawował  Pan Adam Babuśka – Starosta Legnicki.

Integralną częścią wydarzenia był przegląd sztuki kulinarnej. Sztuka kulinarna została zaprezentowana przez pracownie kulinarne poszczególnych jednostek, które przygotowały do degustacji dla uczestników wydarzenia smaczne przekąski na słodko oraz słono.

W wydarzeniu wzięło udział około 80 osób.

Występy wszystkich wykonawców zostały docenione przez zgromadzoną publiczność oraz zostały nagrodzone głośnymi oklaskami. Głosem publiczności na szczególne wyróżnienie zasłużyły wykonania przedstawicieli: ŚDS nr 1 w Chojnowie, ŚDS nr 2 w Chojnowie oraz DPS „Prząśnik” w Brenniku. Wyróżnione zespoły teatralne zostały nagrodzone symbolicznymi upominkami. Wszystkich uczestników Przeglądu obdarowano dyplomami uczestnictwa oraz prezentami ufundowanymi przez LSSE oraz PCPR w Legnicy.

Czytaj więcej

12 kwietnia, 2024

„Opieka wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Czytaj więcej

25 marca, 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Czytaj więcej

25 marca, 2024

W dniu 19-03-2024r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało szkolenie dla pracowników systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny .

W dniu 19 marca 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki przemocy zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, przy udziale radcy prawnego pani Grażyny Ratajczak-Antoniewicz. W szkoleniu udział wzięli: dyrektorzy oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i PCPR. Uczestnicy poszerzyli wiedzę w zakresie pracy ze sprawcami przemocy. Podczas szkolenia podjęto problematykę pracy socjalnej z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Następnie poruszony był temat procedury odebrania dziecka z rodziny po nowelizacji ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze oraz przyczyniło się do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń wśród osób na co dzień pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu Legnickiego.

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w Szkoleniu.

Czytaj więcej

20 marca, 2024

Zakończenie kolejnej edycji szkolenia organizowanego przez PCPR w Legnicy dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. 

W dniu 1  marca 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy zakończyło się kolejne już szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Legnickiego.

Szkolenie, które trwało od 19 stycznia do 1 marca 2024 r. w wymiarze 62 godzin, prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów, pracowników Centrum, według Programu Szkoleniowego „Rodzina”. Głównym celem szkolenia było przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka. Uczestnicy szkolenia podczas spotkań grupowych, organizowanych w formie wykładowo-warsztatowej podnieśli swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskali niezbędne umiejętności potrzebne przyszłym rodzicom zastępczym. Kandydaci mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń oraz spotkań ze specjalistami. Szkolenie ukończyło 8 osób.

Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Pani Joanna Bałasz w obecności trenerów Agnieszki Redyk i Pauliny Winnickiej wręczyła uczestnikom świadectwa, potwierdzające ukończenie szkolenia oraz pamiątkowe upominki.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej chcące podzielić się sercem i stworzyć domu pełen atmosfery ciepła i miłości dzieciom pozbawionym opieki i wychowania  przez rodziców biologicznych.

 

 

            Wszelkie informacje  dotyczące jak zostać RODZINĄ ZASTĘPCZĄ oraz uczestnictwa w BEZPŁATNYM SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Legnicy  pl.  Słowiański 1, tel. 76/ 72 43 465

 

Czytaj więcej

08 marca, 2024

Default Photo

Szkolenie i doradztwo metodyczne dla kadry pomocy społecznej w 2024 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zgodnie z art. 19 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej  jednostka realizuje działania w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

Wzorem lat ubiegłych pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej mogą skorzystać z poradnictwa i doradztwa prawnego oraz psychologicznego organizowanego przez PCPR, po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji pod numerem telefonu 76 7243467.

W ramach doradztwa metodycznego skierowanego do kadry pomocy społecznej możliwe jest uzyskanie wsparcia m.in. w obszarze rozwijania umiejętności w pracy                         z klientami pomocy społecznej, podejmowania działań innowacyjnych, wspomagania pracowników w rozwiązywaniu problemów metodycznych podczas realizacji usług społecznych w środowisku.

Czytaj więcej

15 lutego, 2024

Default Photo

Udzielanie mieszkańcom powiatu informacji o prawach i uprawnieniach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zgodnie z art. 19 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej  jednostka realizuje działania w zakresie udzielania informacji o prawach i uprawnieniach dla mieszkańców Powiatu Legnickiego.

Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z poradnictwa  oraz doradztwa prawnego, psychologicznego oraz doradztwa pracownika socjalnego organizowanego przez PCPR, po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji pod numerem telefonu 76 7243467.

Informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych udziela Główny specjalista ds. rehabilitacji społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Legnicy, budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy, Pl. Słowiński 1, III piętro, pok. 308 lub pod numerem telefonu 76 7243486.

Informacji  o dostępnych dla mieszkańców powiatu usługach społecznych udzielają koordynatorzy usług środowiskowych PCPR – Punkt Usług Środowiskowych PCPR w Legnicy, budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy, Pl. Słowiński 1, III piętro , pok. 312  lub pod numerem telefonu 76 7243515.

Czytaj więcej

15 lutego, 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy od 2024 roku będzie prowadziło szkolenie  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej autorskim programem pn. „Szkoła dla rodziców zastępczych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zwróciło się w dniu 18 grudnia 2023 r. z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zatwierdzenie programu szkoleniowego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Autorką programu jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Pani Joanna Bałasz. W pracach nad programem uczestniczyli pracownicy jednostki, współpracujący na co dzień z rodzinami zastępczymi. Do jego opracowania wykorzystano doświadczenia zawodowe ze współpracy z rodzinami oraz umiejętności pozyskane podczas realizacji różnorodnych szkoleń i warsztatów. Zatwierdzenie niniejszego programu umożliwi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy jeszcze bardziej efektywne kształcenie kandydatów do pełnienia funkcji szeroko rozumianego rodzicielstwa zastępczego.

Decyzją Nr 2/2024/RZ z dnia 24 stycznia 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził na okres 5 lat program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn. „Szkoła dla rodziców zastępczych”.

Program powstał w oparciu o doświadczenia zawodowe pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy współpracujących z rodzinami zastępczymi oraz prowadzone różnego typu szkolenia i warsztaty.

Program „Szkoła dla rodziców zastępczych” to program edukacyjny oraz trening kompetencji  rodzicielskich rozumianych jako wszelkie umiejętności, które zapewniają lub przyczyniają się do budowania skutecznej interakcji i relacji między rodzicem zastępczym (osobą dorosłą) a dzieckiem umieszczonym w zastępczym środowisku rodzinnym.

Zakres programowy szkolenia obejmuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w wymiarze 68 godzin dydaktycznych, w tym 12 godzin praktyk. Zakres programowy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – dodatkowy zakres programowy realizowany jest w wymiarze 15 godzin dydaktycznych.

Czytaj więcej

01 lutego, 2024