Menu
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Home / O NAS / Kadra PCPR / home / Strona główna
 -

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje,

że z dniem 1 sycznia 2020 roku

nastąpi zmiana wrorów wniosków o dofinansowanie

ze środkow Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowe wzory wniosków znajdują się w zakładce Pomoc osobom niepełnosprawnym - Rehabilitacja społeczna

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że wnioski o dofinansowanie do organizacji sportu, rekreacji, turystyki i kultury na rok 2020 należy składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW:

 

https://sow.pfron.org.pl/


TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO 30.11.2019 R.

 

  wtz2

 

 

  zatrudnienie2

 

Program Aktywny Samorząd Moduł II

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II należy składać od w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW:

 

https://sow.pfron.org.pl/


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY

DO DNIA 31.10.2019
DO WNISOKU ZŁOŻONEGO PO TERMINIE

TJ PO DNIU 10.10.2019 r. 

NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK - Załącznik - prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach Pilotażowego programu Aktywny samorząd - dostępny w załącznikach w systemie SOW

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

ORAZ O NABORZE KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

--- loga ---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Aktywny Samorząd Moduł II

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II należy składać od w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW:

https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny. Informacje jak uzyskać profil zaufany znajdują się na stronie: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

 

Wnioski należy składać do dnia 10 października 2019 r.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/ Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek  o dofinansowanie na Moduł II w roku akedemickim 2019/2020 semestr zimowy w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON  dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększony nawet do 800 zł , więcej informacj: 

 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/z-profilem-zaufanym-naprawde-warto-/index.html

 

 

 

w roku bieżącym można również składać wnioski w wersji papierowej, wnioski należy składać w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Plac Słowiański 1, pokój 309 do dnia 10 październik 2019 r. 

 

Wniosek

oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8  
Załącznik nr 9  
Załącznik nr 10 
Załącznik nr 11  
Załącznik nr 12

Załącznik nr 13 
Załącznik nr 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

 

 OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOSWIKO URZĘDNICZE

 

 OGŁOSZENIE

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebują opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę - na Ciebie! Przywróć dzieciom wiarę!

czytaj więcej

 

plakatrz

 


 

 

 

 

  ZAKUP WÓZKA O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU"AKTYWNY SAMORZĄD"

 

 

 

 

Informujemy, że uruchomiony został nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd". W ramach programu realizowany będzie  m.in. Obszar C1, obejmujący pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Szczegółowe zasady relizacji programu znajdują się dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2019 r. (Załącznik do Uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.),

Wnioski można składać w wersji papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy do dnia 31.08.2019 r.

 

 

WNIOSEK

WKŁADKA 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-przywraca-dofinansowania-na-wozki-o-napedzie-elektrycznym/  

 

 

 

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające:

1. Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Zatrudnione, uczące się lub mające potwierdzoną opinię eksperta PFRON, dotyczącą rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
3. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej albo zatrudnienie.
4. Dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

W celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), posiadane przez wnioskodawcę i potwierdzone przez NFZ, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi minimum 10 proc. ceny brutto zakupu. Nie może on pochodzić tylko ze środków PFRON. Oznacza to, że może pochodzić z NFZ i dotyczyć zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny). Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 1 programu wynosi - 10.000 zł.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

1. Posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

2. Osoby, które po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Plac Słowiański 1 pokój 308, 309 ,lub pod nr telefonu 76 72 43 486

 

 

 

ZMIANY W PROGRAMIE AKTYWNY SAMORZĄD

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w legnicy informuje, że z dniem 17 lipca 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 wprowadził modyfikację dokumentu "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotazowego programu "Aktywny samorząd" w roku 2019. Zmiany dotyczą:

 

 1. Moduł I Obszar C Zadanie 1-pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przeznaczone dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego;
 2. Moduł II - możliwość zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy, na pokrycie innych kosztów kształcenia-o 800 złotych z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP- i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON

 

 

aktualne kierunki działań 2019

 

 

 

PLAKAT

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM “AKTYWNY SAMORZĄD” 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Legnicy od 15 marca 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2019 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie A1 i A4 – oprzyrządowanie samochodu
 • Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie B1, B3, B4 – sprzęt elektroniczny
 • Zadanie B2 – sprzęt elektroniczny – szkolenia
 • Zadanie B5 – sprzęt elektroniczny – serwis

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie C2 – skuter, wózek inwalidzki – serwis
 • Zadanie C3 – proteza kończyny
 • Zadanie C4 – proteza kończyny – serwis
 • Zadanie C5 – skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Obszar D – opieka dla osoby zależnej

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ I

od 15.03.2019 r. do 30.08.2019r.

MODUŁ II

od 15.02.2019 r.
do 30.03.2019 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

od 01.09.2019r.
do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Legnicy, Plac Słowiański 1, pokój nr 308 w godzinach  7:00-15:00.

Informacje telefoniczne pod nr tel.:. 76 72 43 486 

 

 

Aktywny samorząd" - treść programu

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018 ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE BIP W ZAKŁADCE O NAS> BUDŻET

 

 

http://pcpr.bip.gov.pl/budzet/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2018.html

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
     
     
     
Prepare to print