Zakończenie kolejnej edycji szkolenia organizowanego przez PCPR w Legnicy dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. 

08 marca, 2024

Zakończenie kolejnej edycji szkolenia organizowanego przez PCPR w Legnicy dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. 

W dniu 1  marca 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy zakończyło się kolejne już szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Legnickiego.

Szkolenie, które trwało od 19 stycznia do 1 marca 2024 r. w wymiarze 62 godzin, prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów, pracowników Centrum, według Programu Szkoleniowego „Rodzina”. Głównym celem szkolenia było przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka. Uczestnicy szkolenia podczas spotkań grupowych, organizowanych w formie wykładowo-warsztatowej podnieśli swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskali niezbędne umiejętności potrzebne przyszłym rodzicom zastępczym. Kandydaci mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń oraz spotkań ze specjalistami. Szkolenie ukończyło 8 osób.

Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Pani Joanna Bałasz w obecności trenerów Agnieszki Redyk i Pauliny Winnickiej wręczyła uczestnikom świadectwa, potwierdzające ukończenie szkolenia oraz pamiątkowe upominki.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej chcące podzielić się sercem i stworzyć domu pełen atmosfery ciepła i miłości dzieciom pozbawionym opieki i wychowania  przez rodziców biologicznych.

 

 

            Wszelkie informacje  dotyczące jak zostać RODZINĄ ZASTĘPCZĄ oraz uczestnictwa w BEZPŁATNYM SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Legnicy  pl.  Słowiański 1, tel. 76/ 72 43 465