„Życie  to sztuka”, czyli I Przegląd Małych form Teatralnych

12 kwietnia, 2024

„Życie  to sztuka”, czyli I Przegląd Małych form Teatralnych

W dniu 4.04.2024 r. odbył się I Przegląd Małych form Teatralnych pn. „Życie  to sztuka”, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przy wsparciu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dzięki gościnności i pomocy partnerów przedsięwzięcia –  Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej całe wydarzenie mogło się odbyć się w Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.   Podczas wydarzenia głos zabrał Starosta Legnicki  -Adam Babuśka oraz gospodarz miejsca- prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysław Bożek.

W przeglądzie wzięło udział 7 grup teatralnych :

  1. AKTORZY AMATORZY ZE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NR 2 W CHOJNOWIE Z UTWOREM TEATRALNYM: BAJKA O KRÓLEWICZU, KALEJDOSKOPACH I BABIE.
  2. PAN MAREK SZALKIEWICZ – UCZESTNIK ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LEGNICKIM POLU, KTÓRY PRZYGOTOWAŁ NIEŁATWY UTWÓR LIRYCZNY KAZIMIERZA PRZERWY TETMAJERA –” EVIVA L’ARTE”.
  3. ZESPÓŁ WOLAKNO-TANECZNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU Z PIOSENKĄ Z REPERTUARU ZBIGNIEWA WODECKIEGO -„KOCHAJ MNIE”.
  4. GRUPA TEATRALNA „WARSZTACIAKI” REPREZENTUJĄCA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCOWEJ W CHOJNOWIE W PRZEDSTAWIENIU TEATRALNYM „ŁAWECZKA”.
  5. „KONICZYNKI” Z WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LEGNICKIM POLU W WYKONANIU „PSALM DLA CIEBIE”.
  6. PRZĄŚNIKOWSKIE KOŁO TEATRALNE DZIAŁAJĄCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZĄŚNIK” W BRENNIKU W WYKONANIU UTWORU MUZYCZNEGO – „W MOIM OGRÓDECZKU”.
  7. GRUPA TEATRALNE PRZYJACIELE – ZE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NR 1 W CHOJNOWIE Z PRZEDSTWIENIEM TEATRALNYM „OD SERCA DO SERCA”.

Celem organizacji Przeglądu było działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami poprzez promowanie twórczości teatralno-muzycznej osób z niepełnosprawnością, aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym. Celem przedsięwzięcia była również także szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz wsparcie w procesie likwidowania barier i przywracania do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawował  Pan Adam Babuśka – Starosta Legnicki.

Integralną częścią wydarzenia był przegląd sztuki kulinarnej. Sztuka kulinarna została zaprezentowana przez pracownie kulinarne poszczególnych jednostek, które przygotowały do degustacji dla uczestników wydarzenia smaczne przekąski na słodko oraz słono.

W wydarzeniu wzięło udział około 80 osób.

Występy wszystkich wykonawców zostały docenione przez zgromadzoną publiczność oraz zostały nagrodzone głośnymi oklaskami. Głosem publiczności na szczególne wyróżnienie zasłużyły wykonania przedstawicieli: ŚDS nr 1 w Chojnowie, ŚDS nr 2 w Chojnowie oraz DPS „Prząśnik” w Brenniku. Wyróżnione zespoły teatralne zostały nagrodzone symbolicznymi upominkami. Wszystkich uczestników Przeglądu obdarowano dyplomami uczestnictwa oraz prezentami ufundowanymi przez LSSE oraz PCPR w Legnicy.