Rządowy Program Wsparcia

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA

POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH

FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

Informujemy, że Powiat Legnicki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację ,,Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej
w 2023 r.”
 wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r., w sprawie ustanowienia powyższego programu w 2023 r. (Monitor Polski z dn. 22 listopada 2023 r., poz.1276).
Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie udzielone ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.
Zgodnie z Umową podpisaną w dniu 21.12.2023 r. Powiat Legnicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 64,300 zł.          
Termin realizacji zadania: od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.