Pomoc Instytucjonalna

Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej

W powiecie legnickim funkcjonują 2 domy pomocy społecznej, w tym :

•          Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

– przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z ilością 405 miejsc.

•          Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku

-przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych z ilością 118 miejsc.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2022 Starosty Legnickiego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w roku 2022  ustalono w wysokości 5.503,73 zł.

Natomiast zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2022 Starosty Legnickiego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej “Prząśnik” w Brenniku w roku 2022 ustalono w wysokości 5.199,00 zł.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Redyk tel. 76-72-43-151