Zakończenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

02 czerwca, 2023

Zakończenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zakończyło kolejną już edycję szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, odbyło się w terminie 24 marca 2023 r. do 8 maja 2023 r. natomiast szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w terminie od 18 do 22 maja 2023 r.

Celem szkolenia było przygotowanie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie przez osoby pracujące na rzecz dziecka i rodziny umiejętności wzmacniania i wspierania rodziny, zarówno rodziny naturalnej dziecka, jak i zastępczej (spokrewnionej z dzieckiem, niezawodowej, zawodowej rodziny zastępczej, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego).

Uczestnicy szkolenia podczas spotkań grupowych, organizowanych w formie wykładowo-warsztatowej podnieśli swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskali niezbędne umiejętności potrzebne przyszłym rodzicom zastępczym. Kandydaci mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń oraz spotkań ze specjalistami. Szkolenie ukończyło 20 osób (rodziny zastępcze niezawodowe) oraz 10 osób (rodziny zastępcze zawodowe).

Naszym nowym rodzicom zastępczym życzymy powodzenia w realizacji powierzonych im zadań, satysfakcji, spokoju i radości z każdego dnia spędzonego z podopiecznymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w 2023 r. powiększyło kadrę trenerską o 2 nowych trenerów Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, licencjonowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”
w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

 

 

            Wszelkie informacje  dotyczące jak zostać RODZINĄ ZASTĘPCZĄ oraz uczestnictwa
w BEZPŁATNYM SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy  pl.  Słowiański 1, tel. 76/ 72 43 465