Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z pieczy zastępczej

13 grudnia, 2023

Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z pieczy zastępczej

W Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy ponad setka dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu legnickiego bawiła się na zabawie Mikołajkowej. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach  III edycji akcji „Zostań Mikołajem dla dzieci z pieczy zastępczej” prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Legnicy.

Uczestniczące  w zabawie dzieci zostały obdarowane przez Mikołaja paczkami, których przygotowanie było możliwe dzięki wsparciu sponsorów i indywidualnych darczyńców.  W tym roku do akcji przyłączyli się nie tylko przedsiębiorcy, ale także samorządowcy z terenu powiatu legnickiego, pracownicy urzędów, funkcjonariusze policji oraz straży pożarnej. Dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu możliwe było zorganizowanie zabaw i animacji dla dzieci oraz przygotowanie upominków. Gospodarzami spotkania, jak co roku,  byli – Pan Adam Babuśka Starosta Legnicki oraz Pani Joanna Bałasz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

W Powiecie Legnickim aktualnie funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze,  w których przebywa 24 wychowanków oraz ponad 100 rodzin zastępczych,  w których wychowuje się blisko 150 dzieci w różnym wieku. Spotkanie mikołajkowe to nie tylko okazja do wspólnych tańców i zabawy dla wszystkich dzieci, ale także możliwość integracji i wymiany doświadczeń dla rodziców zastępczych i opiekunów dzieci.