Tworzenie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji – Szkolenie

20 stycznia, 2023

Tworzenie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji – Szkolenie

 

W dniach 17 i 18 stycznia 2023 r. odbyło się szkolenie dot. „Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji”, w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów
i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” do którego przystąpił Powiat Legnicki.

2 dniowe spotkanie zostało zorganizowane przez Partnera Projektu ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej –  Fundację Flexi Mind. Fundacja zapewnia wsparcie przy tworzeniu planu deinstytucjonalizacji w ramach projektu grantowego w formie organizowanych warsztatów i  szkoleń w zakresie deinstytucjonalizacji,  doradztwa eksperckiego oraz organizacji wizyt studyjnych.

Szkolenie poprowadziła p. Iwona Niedojadło – koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” oraz „Seniorzy mają głos”. Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, który  jest realizatorem działań w ramach projektu grantowego w Powiecie Legnickim, liczni przedstawiciele jednostek Powiatu Legnickiego oraz Ośrodków Pomocy Społecznych funkcjonujących w poszczególnych gminach Powiatu Legnickiego. W grupie wskazanych osób znaleźli się powołani reprezentanci Zespołu ds. Opracowania Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w Powiecie Legnickim.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z pojęciem deinstytucjonalizacji z różnej perspektywy, dokumentami regulującymi proces deinstytucjonalizacji na poziomie kraju i prawa lokalnego oraz z szerokim katalogiem usług społecznych świadczonych w środowisku.