Trwa rekrutacja do udziałuw Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

09 czerwca, 2023

Trwa rekrutacja do udziału
w
Programie psychologiczno-terapeutycznym
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program realizowany jest w formie spotkań grupowych (20 godzin)
i indywidualnych (2 sesje dla jednego uczestnika w łącznej liczbie 16 godzin).

Zajęcia:

  • rozpoczną się po zebraniu grupy 8 osób,
  • będą się odbywały jeden raz w tygodniu (5 sobót) po 4 godziny.

Program psychologiczno-terapeutyczny – Czym jest?

To jedno z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce.

Celem programu i zastosowanych w nim oddziaływań jest poprawa jakości życia rodzin dotkniętych przemocą, poprzez rozwijanie i utrwalanie kompetencji sprawców przemocy w zakresie komunikacji z osobami najbliższymi, bez stosowania przemocy.

 

Zastosowane oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne stanowią uzupełnienie i rozwinięcie treści przekazanych podczas warsztatów korekcyjno-edukacyjnych. Wsparcie to koncentrowane jest przede wszystkim na sposobie funkcjonowania i myślenia uczestników programu.

 

Program kierowany jest w szczególności do:

  • osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny,
  • osób, które aktualnie biorą udział w programie korekcyjno-edukacyjnym (cykl jest w końcowej fazie realizacji oraz prowadzone są działania rekrutacyjne do programu psychologiczno-terapeutycznego) i z diagnozy dokonanej przez realizatora programu korekcyjno-edukacyjnego wynika wskazanie, a ze strony uczestnika gotowość do dalszej, pogłębionej pracy,
  • osób, które nie uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym, ale prezentują dużą świadomość i motywację do pracy nad korekcją/rozwojem własnego funkcjonowania
    w relacjach rodzinnych, np. w wyniku innych kontaktów ze specjalistami (terapeutami, psychoterapeutami, innymi specjalistami).

Wskazania do udziału w programie psychologiczno-terapeutycznym mają też pary małżeńskie/partnerskie, których relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad korekcją/rozwojem relacji rodzinnych.

 

Udział w oddziaływaniach jest NIEODPŁATNY!

Realizatorem Programu w 2023 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy.

Na temat organizacji i realizacji oddziaływań, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w pok. 355 bądź pod numerem telefonu 76 72 43 467.