Trwa rekrutacja do udziałuw Programie korekcyjno–edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

09 czerwca, 2023

Trwa rekrutacja do udziału
w
Programie korekcyjno–edukacyjnym
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program realizowany jest w formie spotkań grupowych (60 godzin)
i indywidualnych (2 sesje dla jednego uczestnika).

Zajęcia:

  • rozpoczną się po zebraniu grupy 10 osób,
  • będą się odbywały jeden raz w tygodniu (soboty) po 4 do 5 godzin.

Program korekcyjno-edukacyjny – Czym jest?

To jedno z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce.

Celem programu i zastosowanych w nim oddziaływań jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowania pozytywnych wzorców relacji międzyludzkich.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań u osób stosujących przemoc wobec osób najbliższych, dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu względem ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program kierowany jest w szczególności do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy
    w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym w wyniku innych okoliczności (w tym m.in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Realizatorem Programu w 2023 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy.

Na temat organizacji i realizacji oddziaływań, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w pok. 355 bądź pod numerem telefonu 76 72 43 467.