PUNKT USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

29 czerwca, 2023

PUNKT USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

 

PUNKT USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW POWIATU LEGNICKIEGO DO KORZYSTANIA

Z BEZPŁATNYCH PORAD SPECJALISTÓW

KONSULTACJE UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE NA MIEJSCU W PUNKCIE USŁUG ŚRODOWISKOWYCH
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY POD ADRESEM PLAC SŁOWIAŃSKI 1
III PIĘTRO POKÓJ 349 ORAZ W FORMIE KONSULTACJI TELEFONICZNYCH POD NR TEL. 76/ 72 43 467 WE WSKAZANYCH PONIŻEJ TERMINACH.

ZE ZWGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ.

PSYCHOLOG –  konsultacje w poniedziałki godz. 8:30- 10:00 oraz 13:30- 14:30

PEDAGOG – konsultacje w środy godz. 8:00-10:00 oraz czwartki 16:00-18:00

RADCA PRAWNY – konsultacje we wtorki godz. 12:00-15:00

Działania podjęto w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.