Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy od 2024 roku będzie prowadziło szkolenie  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej autorskim programem pn. „Szkoła dla rodziców zastępczych”

01 lutego, 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy od 2024 roku będzie prowadziło szkolenie  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej autorskim programem pn. „Szkoła dla rodziców zastępczych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zwróciło się w dniu 18 grudnia 2023 r. z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zatwierdzenie programu szkoleniowego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Autorką programu jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Pani Joanna Bałasz. W pracach nad programem uczestniczyli pracownicy jednostki, współpracujący na co dzień z rodzinami zastępczymi. Do jego opracowania wykorzystano doświadczenia zawodowe ze współpracy z rodzinami oraz umiejętności pozyskane podczas realizacji różnorodnych szkoleń i warsztatów. Zatwierdzenie niniejszego programu umożliwi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy jeszcze bardziej efektywne kształcenie kandydatów do pełnienia funkcji szeroko rozumianego rodzicielstwa zastępczego.

Decyzją Nr 2/2024/RZ z dnia 24 stycznia 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził na okres 5 lat program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn. „Szkoła dla rodziców zastępczych”.

Program powstał w oparciu o doświadczenia zawodowe pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy współpracujących z rodzinami zastępczymi oraz prowadzone różnego typu szkolenia i warsztaty.

Program „Szkoła dla rodziców zastępczych” to program edukacyjny oraz trening kompetencji  rodzicielskich rozumianych jako wszelkie umiejętności, które zapewniają lub przyczyniają się do budowania skutecznej interakcji i relacji między rodzicem zastępczym (osobą dorosłą) a dzieckiem umieszczonym w zastępczym środowisku rodzinnym.

Zakres programowy szkolenia obejmuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w wymiarze 68 godzin dydaktycznych, w tym 12 godzin praktyk. Zakres programowy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – dodatkowy zakres programowy realizowany jest w wymiarze 15 godzin dydaktycznych.