Opaski bezpieczeństwa także dla mieszkańców powiatu

19 lipca, 2023

Opaski bezpieczeństwa także dla mieszkańców powiatu

Seniorzy i niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Legnickiego otrzymali telemedyczne opaski bezpieczeństwa. Urządzania monitorujące funkcje życiowe, umożliwiające m.in. szybkie wezwanie pomocy, zostały rozdysponowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy i trafiły przede wszystkim do osób mieszkających samotnie. Opaski zostały zakupione w ramach projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizację którego Powiat Legnicki otrzymał środki w wysokości 1 678 000 złotych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Opaski, które należy całodobowo nosić na nadgarstku, stale monitorują funkcje życiowe, a zgromadzone dane wysyłają do centrum telemedycznego, gdzie dane te są na bieżąco analizowane. Dzięki temu, gdy urządzenie wykryje upadek lub użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS, natychmiast udzielana jest pomoc. W pierwszej kolejności, operatorzy, za pośrednictwem funkcji komunikacji głosowej, dzwonią do użytkownika i próbują nawiązać kontakt z seniorem czy osobą niepełnosprawną. Jeśli to nie poskutkuje, wysyłana jest pomoc zespołu ratowniczego do miejsca zamieszkania.

Urządzenia trafiły do 60 seniorów i niepełnosprawnych mieszkańców powiatu  i z powodzeniem spełniają swoją funkcję. Analiza spływających danych pokazuje, że  w ostatnim czasie co najmniej jednemu mieszkańcowi powiatu opaska uratowała życie.