INTEGRACYJNY Turniej Boccia Powiatu Legnickiego

29 czerwca, 2023

INTEGRACYJNY Turniej Boccia Powiatu Legnickiego

W czwartek 22 czerwca na terenach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach odbył się Integracyjny Turniej Boccia Powiatu Legnickiego, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przy współpracy z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Udział w imprezie wzięło 10 drużyn składających się z mieszkańców i podopiecznych placówek Powiatu Legnickiego, a także reprezentacja Mieszkańców Powiatu Legnickiego – uczestników specjalistycznych usług środowiskowych realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” dla Powiatu Legnickiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – do którego realizacji przystąpił Powiat Legnicki.

W turnieju wzięły udział następujące drużyny:  DPS ”Prząśnik” w Brenniku, ŚDS nr 1 w Chojnowie, ŚDS nr 2 w Chojnowie, Drużyna Chmurek z Domu Dziecka w Golance Dolnej, Drużyna Słoneczek z Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej, Drużyna „Super Babek” z DPS w Legnickim Polu, a także z WTZ w Legnickim Polu i Drużyna „Warsztaciaków Chojnowiaków” z WTZ w Chojnowie oraz Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, u których realizowane są usługi w środowisku i Przedstawicieli Powiatu Legnickiego.

W finale turnieju zwyciężyli:

I miejsce – MIESZKAŃCY POWIATU LEGNICKIEGO

II miejsce –  „SUPER BABKI” Z DPS W LEGNICKIM POLU

III miejsce – ŚDS NR 2 W CHOJNOWIE oraz SŁONECZKA Z DOMU DZIECKA „SŁONECZKO” W GOLANCE DOLNEJ

Zmagania odbyły się pod okiem profesjonalisty – Pana Andrzeja Maciejewskiego – prezesa Klubu Sportowego Ikson w Głogowie, członka Zarządu Polska Boccia. Podczas rozgrywek nie zabrakło licznych emocji.
Pod okiem sędziów zawodnicy zdobywali kolejne punkty. Boccia to sport, który pozwala na udział osób z największymi objawami niepełnosprawności zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Jest sposobem na aktywność i mobilizację osób niepełnosprawnych do działania oraz świetną integrację społeczną.  Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Legnickiego – Pana Adama Babuśki, który uczestniczył w wydarzeniu.

Podczas Integracyjnego Turnieju Boccia Powiatu Legnickiego nie zabrakło gospodarzy miejsca,
w którym impreza mogła się odbyć – przedstawicieli lokalnego samorządu– Pani Burmistrz Miasta
i Gminy Prochowice – Alicji Sielickiej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki – Pani Renaty Stępień.

Równie emocjonujące były atrakcje zapewnione dla kibiców, którzy towarzyszyli zmagającym się na boisku drużynom, bowiem w „Strefie Relaxu” pod okiem Pani Olgi Pireckiej-Oskwarek ( Certyfikowany nauczyciel RYT® 500 w stylach Ashtanga, Vinyasa i Yin Yoga – międzynarodowy tytuł akredytowany przez Yoga Alliance ) uczestnicy mogli na własnym ciele doświadczyć kreatywnych sposobów relaksacji, odprężenia i różnych technik Yogi.

Podczas imprezy nie zabrakło oprawy muzycznej, o którą zadbał Pan Jan Łukasz – radny Powiatu Legnickiego oraz Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu. Dla uczestników spotkania przygotowano także smaczny poczęstunek.

 

Zapraszamy do zapoznania z fotorelacją z Integracyjnego Turnieju Boccia Powiatu Legnickiego.