Czekamy na kandydatów do udziału w PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ

04 października, 2022

Czekamy na kandydatów do udziału w PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ

Psychoterapia grupowa

Wiele badań potwierdza wysoką skuteczność psychoterapii grupowej. To może być szczególnie wartościowa forma terapii dla osób przeżywających trudności
w relacjach, ponieważ w grupie terapeutycznej odtworzy się indywidualny sposób budowania relacji każdego z uczestników. W atmosferze bezpieczeństwa i  zaufania uczestnicy mogą obserwować własne wzorce tworzenia relacji, a dzięki informacjom zwrotnym od innych uczestników i terapeutów mają szansę zobaczyć, jak to wpływa na grupę. W konsekwencji będą mogli bardziej świadomie kształtować sposób wchodzenia w interakcje społeczne, a w perspektywie podnieść poziom satysfakcji
z tworzonych związków.

Celem psychoterapii grupowej jest wspólne z terapeutami poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego obecne przekonania i sposoby funkcjonowania
w niezrozumiały dla uczestnika sposób wpływają na codzienne życie, stając się źródłem problemów, cierpienia, poczucia braku sensu czy dyskomfortu.

Do kogo skierowana jest oferta?

Do osób:

  • mających trudności z tworzeniem i podtrzymywaniem relacji interpersonalnych;
  • chcących się nauczyć lub ćwiczyć wyrażanie swoich uczuć, myśli i potrzeb;
  • szukających zasobów potrzebnych do tworzenia intymnych relacji partnerskich;
  • doświadczających poczucia opuszczenia, niezrozumienia, osamotnienia;
  • przeżywających konflikty w relacjach z bliskimi;
  • pragnących lepiej zrozumieć siebie, swoje odczucia i postawy w relacjach;
  • szukających nowych dróg wyjścia z przeżywanej sytuacji kryzysowej;
  • poszukujących nowych sposobów i motywacji do działania.

Praca grupowa zostanie poprzedzona konsultacjami indywidualnymi z kandydatami. Celem jest przygotowanie do pracy w grupie.

Przy czym nie każdy kandydat może stać się uczestnikiem grupy.

Konsultacje indywidualne – w zależności od potrzeb mogą obejmować od 1 do 3 spotkań po 50 minut.

Mają one na celu szczegółowe zebranie wywiadu, omówienie natury występujących trudności oraz wspólne ustalenie celu psychoterapii.

Grupa – maksymalnie 5 osób

Czas trwania sesji grupowych – 1 sesja, to 1,5 godziny zegarowe

Częstotliwość – poniedziałki, 1 raz w tygodniu

Kiedy? – od listopada

 

Osoby decydujące się na pracę w grupie deklarują uczestnictwo w całym cyklu spotkań.

Prowadząca

Katarzyna Jasielewicz – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS
we Wrocławiu, psychoterapeuta, w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka Certyfikowanej Szkoły Praktyków Pracy z Ciałem Doroty Hołówki i Ady Stolarczyk w Nowej Psychologii w Krakowie. Posiada doświadczenie
w pracy na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym, Dziennym i Rehabilitacyjnym, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Kontakt:
Katarzyna Jasielewicz – 530 751 643