Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

07 października, 2021

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

W trosce o zdrowie psychiczne i samopoczucie niepełnosprawnych mieszkańców oraz ich bliskich Powiat Legnicki przystąpił do realizacji programu w ramach Modułu IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego w całości ze środków PFRON.

W ramach programu prowadzone będą działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, którzy ucierpieli w wyniku pandemii i przymusowej izolacji, w tym m.in. pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, doświadczających niepokojących objawów w zakresie zdrowia psychicznego, pogorszającego się samopoczucia, poczucia osamotnienia lub pozbawionych dotychczasowych from wsparcia terapeutycznego
z powodu izolacji w domu.

Wsparcie psychologiczne będzie realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w formie spotkań stacjonarnych w siedzibie OIK, konsultacji telefonicznych, online oraz konsultacji w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
a także warsztatów, terapeutycznych spotkań grupowych i treningów psychologicznych.

Wszystkie osoby niepełnosprawne potrzebujące wsparcia lub pomocy psychologicznej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1,
pok. 355, tel. 76 7243467 w każdą środę w godz. 10.30 – 14.30 oraz piątek w godz.
11.00 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Ustalenie terminu konsultacji psychologa w miejscu zamieszkania możliwe jest pod numerem telefonu 76 7243467, codziennie w godz. 8.00 – 15.00. Wizyty domowe psychologa odbywają się w poniedziałki od godziny 15.00.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku.