Oferta

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

Oferujemy BEZPŁATNĄ POMOC osobom będącym w kryzysie:

 • Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i pedagogiczne
 • Udział w terapii, grupach wsparcia i samopomocy
 • Schronienie

Adresatem wsparcia mogą być:

Mieszkańcy z terenu powiatu legnickiego.

Specjalistyczne wsparcie i poradnictwo indywidualne:

 • PSYCHOLOGICZNE, w tym dla osób doświadczających przemocy:
  • w każdy poniedziałek, godz. 10:30 – 15:30
  • w każdy wtorek, godz. 13:00 – 17:00
  • w każdą środę, godz. 10:30 – 14:30
 • PSYCHOLOGICZNE, dla osób stosujących przemoc:
  • w każdą środę, godz. 16:00 – 18:00
 • PRAWNE, w tym dla osób doświadczających przemocy:
  • w każdą środę, godz. 15:30 – 17:30
 • PRAWNE, dla osób stosujących przemoc:
  • w każdy czwartek, godz. 13:00 – 15:00
 • SOCJALNE:
  • od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PCPR, tj. od 7:00 do 15:00.

Wsparcie grupowe – oferta skierowana do:

 1. Osób DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY (kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych)

Grupie wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; raz w tygodniu, czas trwania jednego spotkania – 1 godz., w godzinach popołudniowych.

Akademii dobrego rodzica dla rodziców/opiekunów chcących lepiej zrozumieć swoje dziecko; cztery spotkania, raz w miesiącu w godzinach popołudniowych, od 1,5 do 3 godzin (wg potrzeb).

Zajęciach dla dzieci zagrożonych bądź narażonych na przemoc w rodzinie, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym; czas trwania zajęć ok. 1,5 godziny, raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Trwa nabór osób do udziału w zajęciach!

2. Osób STOSUJĄCYCH PRZEMOC w rodzinie:

Programie korekcyjno-edukacyjnym osoby, które pragną poprawić relacje w swojej rodzinie, stosujących przemocy w rodzinie. Zajęcia będą realizowane w formie indywidualnych konsultacji oraz grupowych spotkań o charakterze warsztatowym.

Trwa nabór osób do udziału w programie!

Zapewnienie SCHRONIENIA:

Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i znajdujących się w różnorodnych sytuacjach kryzysowych.

Powiat Legnicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy ma zabezpieczone:

 • 2 miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie, prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dziewcząt i Kobiet Pozostających w Sytuacjach Kryzysu „Związek Maryjny”;
 • 2 miejsca w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującymi opiekę nad dziećmi (powiat lubański).

Pobyt w obu Ośrodkach jest całodobowy i okresowy. Osoby tam kierowane, już na miejscu obejmowane są pomocą (w tym specjalistyczną: psychologiczno-terapeutyczną, prawną, socjalną)
w zakresie i formie dostosowywanej do indywidualnych potrzeb.

W sytuacjach nagłych:

 • … jeśli zaistnieje potrzeba umieszczenia osoby/osób, w którymś z Ośrodków prosimy
  o kontakt telefoniczny – kom. 605 552 099. W innych przypadkach prosimy o kontakt
  z Powiatowym Centrum OIK w Legnicy pod numerem telefonu 76 72 43 467, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00;
 • … w następstwie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, istnieje możliwość objęcie wsparciem psychologicznym (osoby/osób lub grupy dotkniętej wspólnym kryzysem) w miejscu zdarzenia. Kontakt pod numerem telefonu: 605 552 099 lub 76 72 43 467.