Kadra OIK

Pomocy w OIK udzielają:

Anna Sobańska – główny specjalista Interwencji Kryzysowej / pedagog

od poniedziałku do piątku godz. 7:00 – 15:00

Paulina Bala  psycholog

wtorek 13:00– 17:00

Diana Ostaszewska -Żarczyńska  psycholog

środa 16:00 – 18:00

(pomoc udzielana osobom stosującym przemoc)

Katarzyna Jasielewicz  psycholog

poniedziałek 10:30- 15:30

Grażyna Ratajczak-Antoniewicz – radca prawny

czwartek 13:00 – 15:00

(pomoc udzielana osobom stosującym przemoc)

Beata Matysek – adwokat

środa 15:30 – 17:30

Elżbieta Bebel – starszy specjalista pracy socjalnej

od poniedziałku do piątku godz. 8:00-15:00