W dniu 19-03-2024r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało szkolenie dla pracowników systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny .

20 marca, 2024

W dniu 19-03-2024r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało szkolenie dla pracowników systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny .

W dniu 19 marca 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki przemocy zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, przy udziale radcy prawnego pani Grażyny Ratajczak-Antoniewicz. W szkoleniu udział wzięli: dyrektorzy oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i PCPR. Uczestnicy poszerzyli wiedzę w zakresie pracy ze sprawcami przemocy. Podczas szkolenia podjęto problematykę pracy socjalnej z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Następnie poruszony był temat procedury odebrania dziecka z rodziny po nowelizacji ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze oraz przyczyniło się do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń wśród osób na co dzień pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu Legnickiego.

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w Szkoleniu.