Uwaga szkolenie! Zapraszamy chętnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej!

09 listopada, 2023

Uwaga szkolenie! Zapraszamy chętnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że organizuje kolejną edycję szkolenia dla kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w terminie od 09 grudnia 2023 r. Zakres spotkań obejmuje 52 godziny dydaktyczne i 10 godzin praktyk.

Szkolenie prowadzone będzie autorskim Programem Szkoleniowym „Rodzina” opracowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Szkolenie poprowadzą certyfikowani trenerzy Programu Szkoleniowego „Rodzina” – pracownicy PCPR w Legnicy. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka. Uczestnicy szkolenia podczas spotkań grupowych, organizowanych w formie wykładowo-warsztatowej podniosą swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskają niezbędne umiejętności potrzebne przyszłym rodzicom zastępczym.

Szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina”:

– dostarcza uczestnikom informacji o pieczy zastępczej i umożliwia im zrozumienie potrzeb dziecka oraz ich własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica/opiekuna zastępczego,

– pomaga uczestnikom podjąć lub kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych, innych i ich wpływu na cały system rodzinny, tj. domowników i dalszej rodziny,

–  uświadamia konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

– stwarza możliwość lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron oraz motywacji i kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych.

Zapraszamy osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą do wzięcia udziału w szkoleniu! Serdecznie zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy celem uzyskania dodatkowych informacji o prowadzonym szkoleniu.