Udzielanie mieszkańcom powiatu informacji o prawach i uprawnieniach

15 lutego, 2024

Udzielanie mieszkańcom powiatu informacji o prawach i uprawnieniach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zgodnie z art. 19 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej  jednostka realizuje działania w zakresie udzielania informacji o prawach i uprawnieniach dla mieszkańców Powiatu Legnickiego.

Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z poradnictwa  oraz doradztwa prawnego, psychologicznego oraz doradztwa pracownika socjalnego organizowanego przez PCPR, po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji pod numerem telefonu 76 7243467.

Informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych udziela Główny specjalista ds. rehabilitacji społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Legnicy, budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy, Pl. Słowiński 1, III piętro, pok. 308 lub pod numerem telefonu 76 7243486.

Informacji  o dostępnych dla mieszkańców powiatu usługach społecznych udzielają koordynatorzy usług środowiskowych PCPR – Punkt Usług Środowiskowych PCPR w Legnicy, budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy, Pl. Słowiński 1, III piętro , pok. 312  lub pod numerem telefonu 76 7243515.