Szkolenie i doradztwo metodyczne dla kadry pomocy społecznej w 2024 roku

15 lutego, 2024

Szkolenie i doradztwo metodyczne dla kadry pomocy społecznej w 2024 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zgodnie z art. 19 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej  jednostka realizuje działania w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

Wzorem lat ubiegłych pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej mogą skorzystać z poradnictwa i doradztwa prawnego oraz psychologicznego organizowanego przez PCPR, po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji pod numerem telefonu 76 7243467.

W ramach doradztwa metodycznego skierowanego do kadry pomocy społecznej możliwe jest uzyskanie wsparcia m.in. w obszarze rozwijania umiejętności w pracy                         z klientami pomocy społecznej, podejmowania działań innowacyjnych, wspomagania pracowników w rozwiązywaniu problemów metodycznych podczas realizacji usług społecznych w środowisku.