Home / POMOC OSOBOM NIEPEŁNOPSRAWNYM / Rehabilitacja Zawodowa / Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska          


Od dnia 1 stycznia 2016 roku zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  finanspwane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje:

 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

Powiatowy Urząd Pracy
w Legnicy

ul. Gen. Władysława Andersa 2,
59-220 Legnica

tel. 76 722-52-10, 76 818 85 25

 

           
     
 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

http://pcpr.legnica.pl/modules/mastop_publish/?tac=Zwrot_koszt%C3%B3w_wyposa%C5%BCenia_stanowiska