Home / Rodzina


   
 

 

Kochaj, Wychowuj, a będziesz Kochany


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze !


 

 

 

Rodzina Zastępcza:

 

 


  • zapewnia opiekę nad dzieckiem, które tymczasowo lub trwale pozbawione jest opieki rodziców biologicznych

  • w zastępstwie rodziców biologicznych czasowo opiekuje się dzieckiem

  • jest pod kontrolą sądu i ośrodka pomocy społecznej

  • na każde dziecko państwo przeznacza określone środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

  • podstawowe zadanie to pomaganie dziecku

  • zobowiązana jest do podtrzymania kontaktów dziecka z jego rodziną (z rodzicami, dziadkami, wujostwem itd.)

  • jeżeli sytuacja życiowa rodziny naturalnej ulegnie trwałej poprawie, sąd może orzec powrót dziecka do własnej rodziny

  • kontakty z rodziną biologiczną powinny być dla dziecka bezpieczne i celowe

 

 

 


Osoby będące rodziną zastępczą zawodową otrzymują wynagrodzenie za opiekę sprawowaną nad dziećmi.


 

 

 

 

 

Zainteresowane osoby i rodziny prosimy o kontakt osobisty z Powiatowym Centurm Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1 III piętro, pokój 351 lub telefoniczny 76/ 72 43 483 codziennie od godz 7:30 do 15:30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

http://pcpr.legnica.pl/modules/mastop_publish/?tac=Rodzina