Home / PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE


 

Instytucjonalna piecza zastępcza w Powiecie Legnickim prowadzona jest w formie placówki opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. 


Rodzaje placówek:

  1. Dom Dziecka  w Golance Dolnej, z siedzibą Golanka Dolna 6, liczba miejsc 14,


 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu, a objęcie go opieką może nastąpić do osiągnięcia pełnoletności lub do zmiany decyzji Sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

 

           
   

 

 

 

           

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

http://pcpr.legnica.pl/modules/mastop_publish/?tac=PLAC%C3%93WKI_OPIEKU%C5%83CZO_%E2%80%93_WYCHOWAWCZE