Home / DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ         

 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

           
     
 

 W domach pomocy społecznej powiatu legnickiego przebywa ogółem 541 mieszkańców (miejsc 550), w tym:

·         w DPS „Prząśnik” w Brenniku (120 miejsc) - dla osób przewlekle somatycznie chorych,

·         w DPS w Legnickim Polu (miejsc 430) - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobom  pełnoletnim wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania.

 

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przeznaczony jest dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie.  Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 

 

http://www.dpslp.org.pl/ 

 

 

Dom Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku 

 

http://www.dpsprzasnik.com/ 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

http://pcpr.legnica.pl/modules/mastop_publish/?tac=DOMY_POMOCY_SPO%C5%81ECZNEJ