Home / home / home / home / Strona główna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Zapraszamy rodziny zastępcze z powiatu legnickiego do wspólnego świętowania dnia rodzicielstwa zastępczego, który przypada 30 maja

 

 

 

 

Nowy Informator dla osób z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością. Znalazły się w nim przydatne informacje m.in. na temat rent i dostępnych dofinansowań.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2021

 

 

Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19

Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też będzie uzyskać skierowanie na test, wypełniając formularz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Test należy wykonać nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

Wyjazd będzie znacznie łatwiejszy dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, ponieważ wystarczy tylko potwierdzenie przyjęcia szczepionki.

Powyższe zasady obowiązują także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905)

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywny samorząd w 2021 roku

 

 

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Wszystkie infomacje dotyczące realizacji programu "Aktywny samorząd" w 2021 r. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Załacznik REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

2) Załącznik Formularz zgłoszeniowy i zgoda na przetwarzanie danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

RAKA JELITA GRUBEGO 

 

NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W DOLNOSLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Program realizuje Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych,

Kontakt: Joanna Zieziula 76 724 35 67

Żyj i ciesz się życiem!

 

 

„Program wyrównywania różnic między regionami III"

w 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku będą realizowane następujące obszary programu:
Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Realizator - Oddział PFRON.
Adresaci programu - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność  do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne. Wysokość dofinansowania środków PFRON do 55% kosztów realizacji projektu.
Wnioski można składać w trybie ciągłym w Oddziale PFRON.

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Realizator - samorząd powiatowy.
Adresaci programu - gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł. Wysokość dofinansowania środków PFRON  w przypadku projektów dotyczących urzędów do 35% kosztów realizacji projektu, a w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy 55 % kosztów realizacji projektu.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
Realizator - samorząd powiatowy.
Adresaci programu - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy

w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie       do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji projektu.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.
Realizator - samorząd powiatowy.
Adresaci programu:
placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
jednostki prowadzące warsztat terapii zajęciowej,
gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
do 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które                   w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
do 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi,
do 270.000,00 zł dla autobusów,

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji projektu dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji projektu.
Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
Realizator - Oddział PFRON.
Adresaci programu - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Wysokość dofinansowania środków PFRON do 25% kosztów realizacji projektu.
Wnioski można składać w trybie ciągłym w Oddziale PFRON.

Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
Realizator - samorząd powiatowy.
Adresaci programu - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
Wysokość dofinansowania do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej                                    niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Szczegóły dotyczące powyższego programu dostępne są na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce Fundusz / Programy i zadania PFRON. Informacji w sprawie programu udziela pani Agnieszka Redyk - Starszy Inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, pod numerem telefonu 76/72 43 515.
TERMINY
Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:                         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, ul. Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, pok. 312,  w terminie do dnia 15.02.2021r. Obowiązujący wzór wniosku dostępny na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

 

 


 001

 

 

 

 Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów
 w Polsce na lata 2021-2030

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy uprzejmie informuje, że Uchwałą                               nr 190/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów zatwierdziła Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.
Szczegółowa treść  ww. Programu, w tym planowany zakres dziedzin interwencji (Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne) oraz jego założenia dostępne są na witrynie internetowej:
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uchwalila-nowy-program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030

https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/program-integracji-spol-1/informacja-o-uchwaleniu/17349,Informacja-o-uchwaleniu.html

Nabór wniosków na realizację w 2021 r. zadań w ramach ww. Programu planowany jest w       III dekadzie stycznia 2021r. po przeszkoleniu wnioskodawców (szkolenie on-line).

 


PCPR informuje,

że od dnia 1 stycznia 2021 roku

zostaną uruchomione elektroniczne nabory

umożliwiajace wszystkim Wnioskodawcom

składanie wniosków na dofinansowanie w ramach rehabilitacji społecznej w Systemie SOW

 

 pfron

 

Film instruktażowy - Moduł Wnioskodawcy: jak złożyć wniosek o dofinansowanie

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

informuje,

że dnia 24.12.2020 r. będzie nieczynne

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, informuje iż został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program pn. „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021", który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.


Program zakłada realizację przez powiat 

usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki w limicie 20 godzin.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

 

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Legnickiego zainteresowanych możliwością skorzystania z specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa" do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, pod numerem telefonu: 76 72 43 486, w godzinach 7-15 lub wysłanie zgłoszenia na adres pcpr.legnica@wp.pl
Prosimy o zgłaszanie potrzeb w terminie do 28 grudnia 2020 r. z uwagi na wyznaczony dla powiatu termin złożenia wniosku.

Szczegóły dotyczące programu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-dla-samorzadow2.

 

 

 

 

wnioski obowiązujące na 2021 r. - rehabilitacja społeczna 

 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 

wniosek

 

 turnus rehabilitacyjny

 

 

wniosek

zaświadczenie lekarskie

informacja o wyborze turnusu

 

 

 

sprzet rehabilitacyjny

 

 wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

bariery techniczne

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

w komunikowaniu sie

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

bariery architektoniczne

 

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

INFORMUJE,

że od dnia 26.X.2020 roku

poradnictwo i wsparcie specjalistyczne, skierowane do mieszkańców
z terenu powiatu legnickiego, będzie udzielane w formie telefonicznej w dotychczasowych terminach i porach.

Przy telefonach dyżury będą pełnili:

Psycholog dla sprawców przemocy:

 

         w każdy wtorek, godz. 1600-1800

Psycholog:  w każdą środę, godz. 830-1030

Prawnik dla sprawców przemocy:

          w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca, godz. 1300-1500

Prawnik:  w każdy czwartek, godz. 1530-1730

Psycholog:  w każdy piątek, godz. 1300-1700

pod numerem telefonu 76 72 43 467

Ze względu na przyjętą formę udzielania porad, kontakt
z psychologiem czy prawnikiem   NIE WYMAGA wcześniejszej rejestracji.

 

Świadczona w tej formie, nieodpłatna pomoc
będzie kontynuowana do odwołania

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Aktywny samorząd 2020 w systemie SOW

 

Od 1 marca 2020 roku zostały uruchomione elektroniczne nabory umożliwiajace wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd" drogą elektroniczną, w Systemie SOWInformujemy również że zgodnie z nowymi zasadami AS w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 1. W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 2. W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.
więcej informacji:
 
 
termin skłdania wniosków:
Moduł II semestr letni - 31.03.2020
Moduł I - 31.08.2020

 

 pfron

 

Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, w Systemie SOW

 

więcej informacji: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/skladanie-wnioskow-w-sow-w-2020-roku/index.html

 

  pfron

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuję,

że z dniem 1 sycznia 2020 roku

nastąpi zmiana wzorów wniosków o dofinansowanie

ze środkow Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowe wzory wniosków będa dostępne od dnia 31.12.2019

 

wzory wniosków obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.:

 

turnusy rehabilitacyjne:

 

wniosek

wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego  

 

wymagane załączniki:

 1. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równowżne,
 2. Wniosek lekarza o skierownie na turnus rehabilitacyjny  sporządzony nie wczeniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku

 

 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 

wniosek

wymagane załączniki:

 

 

1.      Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa
w art. 1, art. 5, art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm) - oryginał do wglądu

2.      faktura określającą cenę nabycia z wyodrębniona kwotą opłacaną
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniobiorcę realizującego zlecenie, kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Albo

3.      Oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji

kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

4.      Kopia dokumentu potwierdzającego sprawowanie funkcji przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego wnioskodawcy), opiekuna prawnego lub pełnomocnika w przypadku posiadania  - oryginał do wglądu - o ile dotyczy

 

 

likwidacja barier:

 

architektonicznych:

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

wymagane załączniki:

 

 

 1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5, art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm) - oryginał do wglądu
 2. Kopia orzeczeń lub kopia wniosków z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5, art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm) osób mieszkających wspólniez Wnioskodawcą w przypadku takich osób - oryginał do wglądu
 3.  Aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistęo specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności zawierający szczegółowy opis schorzenia i uzasadniające likwidację barier architektonicznych, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku
 4. Udokumentowana podstawa prawna zameldowana w lokalu , w którym manastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu)
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego sprawowanie funkcji przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego Wnioskodawcy), opiekuna prawnego lub pełnomocnika w przypadku jego posiadania - oryginał do wglądu - o ile dotyczy
 6. Udokumentowanie posiadania ewentualnych innych źródeł finansowani

DO II ETAPU
 1. Projekt
 2. Pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach)
 3. Zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego naprzeprowadzenie wnioskowanych prac (jeśli taka zgoda jestwymagana)
 4.  Kosztorys

 

 

technicznych

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

w komunikowaniu sie

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

sprzet rehabilitacyjny

 

 wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

  

  wtz2

 

 

 OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

ORAZ O NABORZE KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 


 


 

 

 

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

 

 OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOSWIKO URZĘDNICZE

 

 OGŁOSZENIE

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebują opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę - na Ciebie! Przywróć dzieciom wiarę!

czytaj więcej

 

plakatrz

 


 

 


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018 ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE BIP W ZAKŁADCE O NAS> BUDŻET

 

 

http://pcpr.bip.gov.pl/budzet/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2018.html

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

http://pcpr.legnica.pl/modules/mastop_publish/?tac=Strona_g%C5%82%C3%B3wna