Home / O NAS / Kadra PCPR / home / Strona główna


 

 

 

PROGRAM “AKTYWNY SAMORZĄD” 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Legnicy od 15 marca 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2019 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie A1 i A4 – oprzyrządowanie samochodu
 • Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie B1, B3, B4 – sprzęt elektroniczny
 • Zadanie B2 – sprzęt elektroniczny – szkolenia
 • Zadanie B5 – sprzęt elektroniczny – serwis

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie C2 – skuter, wózek inwalidzki – serwis
 • Zadanie C3 – proteza kończyny
 • Zadanie C4 – proteza kończyny – serwis
 • Zadanie C5 – skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Obszar D – opieka dla osoby zależnej

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ I

od 15.03.2019 r. do 30.08.2019r.

MODUŁ II

od 15.02.2019 r.
do 30.03.2019 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

od 01.09.2019r.
do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Legnicy, Plac Słowiański 1, pokój nr 308 w godzinach  7:00-15:00.

Informacje telefoniczne pod nr tel.:. 76 72 43 486 

 

 

Aktywny samorząd" - treść programu

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018 ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE BIP W ZAKŁADCE O NAS> BUDŻET

 

 

http://pcpr.bip.gov.pl/budzet/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2018.html

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
     
     
     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

http://pcpr.legnica.pl/modules/mastop_publish/?tac=32