Menu
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Home / O NAS / Kadra PCPR / home / Strona główna / komunikat

          

 

           

 

   

KOMUNIKAT

 

 

dotyczy: Rozpoczęcia przez Powiat Legnicki realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku, przyjętego do realizacji na podstawie Uchwały Nr 59/254/2016 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 10 marca 2016 roku.

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 16/2015 z dnia 21 października 2015 r. zatwierdziła „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Z przyjętych w dniu 29 lutym 2016 roku procedur i kierunków brzegowych przez Fundusz wynika, że w bieżącym roku będą realizowane m.in. następujące obszary programu:

 

         Obszar B likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

 

1.      Realizator – samorząd powiatowy.

2.      Adresaci programu – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

3.      Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji projektu.

 

·         Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

 

1.      Realizator – samorząd powiatowy.

2.      Adresaci programu – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

3.      Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji projektu.

 

·         Obszar D – likwidacja barier transportowych.

 

1.      Realizator – samorząd powiatowy.

2.      Adresaci programu – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztat terapii zajęciowej.

3.      Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

a. do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b. do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c.       do 250.000,00 zł dla autobusów,

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji projektu dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji projektu.

 

Szczegóły dotyczące powyższego programu dostępne są na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce programy i zadania PFRON. Informacji w sprawie programu udziela p. Agnieszka Redyk – Starszy Inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Legnicy pod numerem telefonu 76/72 43 515.

 

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, ul. Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, pok. 309, w terminie do dnia 5 kwietnia 2016 r.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 
Prepare to print