Menu
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Home / POMOC OSOBOM NIEPEŁNOPSRAWNYM / Rehabilitacja Społeczna / Sprzęt rehabilitacyjny
           

 

           
     
 

Sprzęt rehabilitacyjny

 

 

Zgodnie z definicją słownikową sprzęt rehabilitacyjny, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 

 

 

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny pod warunkiem, jeżeli średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty: 

 

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

  oraz jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

   

  O takie dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

   

  Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony na odpowiednim formularzu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Wniosek może być złożony w każdym czasie.

  Dofinansowanie wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

   

  Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

   

  Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Legnickiego a osobą niepełnosprawną.

   

   

   

  Likwidacja barier - Kontakt

  Joanna Naborczyk

  III piętro, pokój 309

  tel. 76 7243486

   

        

 
Prepare to print