Menu
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Home / POMOC OSOBOM NIEPEŁNOPSRAWNYM / Rehabilitacja Społeczna / Sport kultura rehabilitacja i turystyka
 

 

           
     
          


Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

Ze środków PFRON może być dofinansowany sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie tych zadań mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.      

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przy-znaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie składa się do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Ze środków PFRON, będących w dyspozycji PCPR, mogą być także dofinansowane koszty turystyki i rekreacji zagranicznej.
 

                  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że wnioski o dofinansowanie do organizacji sportu, rekreacji, turystyki i kultury na rok 2020 należy składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW:

 

https://sow.pfron.org.pl/


TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO 30.11.2019 R.

 

 
Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON.   
 
Likwidacja barier - Kontakt
Joanna Naborczyk
III piętro, pokój 309
tel. 76 7243486 

 

 

 
Prepare to print