Menu
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Home / RODZINY ZASTĘPCZE / Pojęcie i podział
     

 

POJĘCIE I PODZIAŁ

 

           
     
        

 

 

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej powierzenia dziecka, zawartej między rodziną zastępczą a dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodziny zastępcze dzielimy na:

  1. Rodziny zastępcze spokrewnione- tworzą je małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
  2. Rodziny zastępcze niezawodowe- tworzą je małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
  3. Rodziny zastępcze zawodowe- tworzą je małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; osobie tworzącej tę formę rodziny przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy ze starostą.

 

 

Te ostatnie dzielimy na:

Wielodzietne to takie, w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona powyżej liczba dzieci może się zwiększyć.

Specjalistyczne w których umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W tym samym czasie w takiej rodzinie może przebywać nie więcej niż troje dzieci.

 

O charakterze pogotowia rodzinnego w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka. Nie dłużej niż na 12 miesięcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ten pobyt może być przedłużony o kolejne 3 miesiące. jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące. Rodzina ta nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję. W takiej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.
     
         

 

     


 

Prepare to print