Menu
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Home / O NAS / Kadra PCPR / home / PROGRAM„RODZINA 500 PLUS”
          

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

     PROGRAM  „RODZINA 500 PLUS”

 

 

 

  

   Z dniem 01 kwietnia 2016r. wchodzi w życie  zmiana przepisów  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzona ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

   Powołana zmiana wprowadza nowe świadczenie, które przysługuje rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde dziecko w wieku do 18 roku życia w wysokości 500 zł. miesięcznie, bez względu na dochód. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany do ustawy tj. w terminie  do 30 czerwca 2016r., prawo do dodatku wychowawczego zostanie ustalone od 01 kwietnia 2016r.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie dodatku wychowawczego po 30 czerwca 2016r. prawo do dodatku wychowawczego będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

   Wnioski w sprawie przyznania dodatku wychowawczego można składać w formie pisemnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1 pok. 353,  w godz. od 800  do 15 00 tel. 76/ 72 43 542, lub przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, a także w formie telegraficznej za pomocą telefax lub ustnie do protokołu, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą e - pułap  - PRPR_Legnica.

   Wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego można składać na dostępnym  formularzu (kliknij aby pobrać )

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

     

 

 

 

  


 

 

 

 

         

 

 

  

 

     

 

 

 

 


     


     

 

 

 

 

 


 

 

     
 

 
 
 
 

 


     

     

 

 

 

 


 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

  
     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   


Prepare to print