Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Menu
Home / OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
          

 

           
     
 

 

 

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

POMAGAMY OSOBOM:

 

 • które doświadczyły traumatycznego (urazowego) zdarzenia, zmieniającego ich dotychczasowe funkcjonowanie, może to być przeżycie katastrofy, wypadku, napadu, gwałtu itp.

 • doznającym przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywanym seksualnie w rodzinie i poza nią,

 • przeżywającym trudności małżeńskie oraz trudności w kontakcie z dziećmi,

 • które utraciły kogoś bliskiego lub żyjące w zagrożeniu jego odejściem,

 • które podjęły próbę samobójczą lub noszą się z zamiarem samobójstwa,

 • przeżywającym gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zagrożenie ciężką chorobą itp.),

 • doświadczającym trudności związane z przejściem na nowy etap życia np.: zmiana stanu cywilnego, narodzenie dziecka, odejście z domu dorosłych dzieci, przejście na emeryturę itp.,

 • przeżywającym nagłe pojawienie się lub zaostrzenie objawów zaburzeń psychicznych, czy uzależnień różnego typu,

 • przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwami wielu trudnych zadań w życiu swoim

  i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu.

 

POMAGAMY POPRZEZ:

 

 • interwencję kryzysową,

 • pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną, rodzinną, terapię par,

 • poradnictwo psychologiczne i prawne,

 • poradnictwo socjalne,

 • poradnictwo pedagogiczne,

 • poradnictwo telefoniczne i mailowe,

 • grupową pomoc psychologiczną,


Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Psycholog mgr Lila Wyszowska - Maliniak


 

Godziny przyjęć :  środy : 800 - 1000

                              piątki : 1300 - 1700


POMOC PRAWNA:


 

Godziny przyjęć : 

                           czwartek : od 15.30 do 17.30

 

Adres:   Legnica, Pl. Słowiański 1

             III piętro, pokój 355

 

Telefon : (76) 724-34-65 

 

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź osobistym.

od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 15.00

 
PORADNICTWO SOCJALNEJcodziennie

od 07:00 do 15:00

                                        POKÓJ 353


WIZYTA U PRACOWNIKA SOCJALNEGO
NIE  WYMAGA WCZEŚNIEJSZEGO
UMÓWIENIA

 

 

e-mail: pcpr.legnica@wp.pl

www: pcpr.legnica.pl

 

 

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZACYCH USŁUGI NA RZECZ OSÓB
I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

 

 

 
Prepare to print