Menu
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Home / POMOC OSOBOM NIEPEŁNOPSRAWNYM / Rehabilitacja Społeczna / Aktywny Samorząd

 

 Program Aktywny Samorząd 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że wnioski o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd" w roku 2020  należy składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW termiy przyjmowania wnisków zostanią podany nana naszej stronie :

 

 

https://sow.pfron.org.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Aktywny Samorząd w 2018 roku

plakat1801

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

MODUŁ I DO DNIA 30.08.2018

MODUŁ II

SEMESTR LETNI DO 30.03.2018

SEMESTR ZIMOWY DO DNIA 10.10.2018

 

WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

59-220 LEGNICA, PLAC SŁOWIAŃSKI 1

PKÓJ 308-309

TEL. 76 72 43 486

 

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

MODUŁ I

 

 

 

OBSZAR A

 

ZADANIE 1

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 

ZADANIE 2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii „B"

 

 

 

 

OBSZAR B

ZADANIE 1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz OPROGRAMOWANIA

 

 

ZADANIE 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR  C

ZADANIE 2

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego

 

 

ZADANIE 3

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniejna III poziomie jakości

 

 

ZADANIE 4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

 

 

Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki

 dla osoby zależnej

 

 

 

ModułII

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (STUDENT)

 

 

 

WNIOSEK OSOBA PEŁNOLETNIA

 

WNIOSEK PODOPIECZNY

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

 

WKŁADKA MODUŁ I OBSZAR A ZADANIE 1

WKŁADKA MODUŁ I OBSZAR A ZADANIE 2

WKŁADKA MODUŁ I OBSZAR B ZADANIE 1

WKŁADKA MODUŁ I OBSZAR B ZADANIE 2

WKŁADKA MODUŁ I OBSZAR C ZADANIE  2

WKŁADKA MODUŁ I OBSZAR C ZADANIE 3

WKŁADKA MODUŁ I OBSZAR C ZADANIE 4

WKŁADKA MODUŁ I OBSZAR D

WKŁADKA MODUŁ II

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU MODUŁ II

 

 

Propozycja oferty - należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON 

 

PROPOZYCJA OFERTOWA C3

PROPOZYCJA OFERTOWA C4

 

Specyfikacja i kosztorys - należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON 

 

SPECYFIKACJA I KOSZTORYS C3

SPECYFIKACJA I KOSZTORYS C4

 

WERSJA EDYTOWALNA DRUKÓW KOSZTORYS NA ZAKUP PROTEZY I NAPRAWĘ DOSTĘPNA POD ADRESEM  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/

 

 

 

 

 


  


 


 


 

 

 


 

 

 

Kontakt

Joanna Naborczyk

III piętro, pokój 309

tel. 76 7243486 

 

 

 

            
Prepare to print