Menu
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Home / O NAS / Kadra PCPR / home / Archiwum projektu
 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

którego przedmiotem jest

zorganizowanie i przeprowadzenie 

indywidualnego kursu języka angielskiego 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

którego przedmiotem jest

zorganizowanie i przeprowadzenie 

 indywidualnego kursu języka niemieckiego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

PFRON uruchomił system SOW,

który ma służyć osobom niepełnosprawnym

do zdobywania wiedzy

w zakresie m. in. pozyskiwania środków z PFRON

więcej informacji

https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/

 

 

sow

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM

"AKTYWNY SAMORZAD"

 

 

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" W 2018 R. 

 

plakat1801

  

 

ZAPRASZAMY 

                                     DO GRUPY WSPARCIA 

            OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY W RODZINIE

 

                                                PLAKAT

 

 

 

ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH PSYCHOLOGICZNYCH
I SOCJALNYCH

 

                                                PLAKAT

 

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW I ORGANIZACJI ŚWIADCZACYCH USŁUGI NA RZECZ  OSÓB I RODZIN DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW

"WIĘCEJ MOCY BEZ PRZEMOCY"

 

 

 
 

 


  projekt2017

 

                                Dowiedz się więcej

 

 

IMPREZA „MARSZEM PO ZDROWIE"

 

Starostwo Powiatowe w Legnicy serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne i pasjonatów Nordic Walking do uczestnictwa w imprezie rekreacyjno-zdrowotnej pn.: „Marszem   po zdrowie", która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku w godzinach 11.00 - 14.00 w Brenniku 24, gmina Ruja (Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „PRZĄŚNIK"). Uczestnictwo jest bezpłatne i wymaga zgłoszenia.

Impreza rozpocznie się szkoleniem obejmującym zestaw ćwiczeń rekreacyjnych i  podstawowych technik marszu, które zostanie przeprowadzone przez Międzynarodowych Instruktorów Nordic Walking. Trasa marszu o dystansie do 5 km przebiegać będzie po atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo terenach Powiatu Legnickiego.                                        

Na zakończenie zaplanowano poczęstunek. 

Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację Nordic Walking jako sposobu na czynny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka, promowanie Powiatu Legnickiego jako obszaru o atrakcyjnych walorach rekreacyjnych i przyrodniczych oraz integrację i przełamywanie barier społecznych z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

INFORMACJA I ZAPISY

Agnieszka Redyk

e-mail: a.redyk@powiat-legnicki.eu

telefon: 76/72 43 515

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA !

Szanowni Studenci, zmieniły się zasady wypłaty dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd w 2016 r. - Moduł II.  Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku  zawierający wprowadzone zmiany zamieszczony jest na stronie PFRON

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego "Aktywny Samorząd" w 2016 roku

 

 

Oferta specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla rodziców zastępczych

Bezpłatne porady specjalistyczne

 

Drodzy Rodzice Zastępczy !

Kiedy opiekujecie się przyjętymi dziećmi czasami macie ochotę porozmawiać z innymi, którzy codziennie robią to samo, czasami potrzebujecie porady specjalisty, czasami wsparcia i dobrego słowa, a niekiedy chcecie usłyszeć jak radzą sobie z problemami inne rodziny zastępcze. Rozmawiajcie Państwo o swoich obawach, potrzebach głośno, nie zamykajcie się w czterech ścianach.

Jeśli macie problemy- szukajcie rozwiązań. Zwróćcie się o pomoc gdy czujecie się bezsilni, gdy Wasze metody postępowania zawiodły, gdy kłopoty, przerastają Wasze możliwości.

Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc.

Zachęcamy gorąco Państwa do skorzystania z bezpłatnej oferty specjalistycznego poradnictwa jaką proponuje Zespół ds. pieczy zastępczej oraz Zespół Interwencji Kryzysowej

Porady specjalistyczne:

  • Pedagog
  • Psycholog
  • Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  • Prawnik
  • Grupa Wsparcia dla Rodziców Zastępczych

dokładne terniny spotkań ustalane są telefonicznie pod nr tel.76/7243483

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

Przypomnienie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przypomina wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu powiatu legnickiego, że zgodnie
z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać do 30 listopada 2016 roku  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Legnicy, Pl. Słowiański 1, pokój 309

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1)  prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

3)  udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

 

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych nie jest możliwe jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, albo w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po jego stronie.

 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

 


Podstawy prawne:


1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r.  Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

Dnia 08 listopada 2016r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie pracowników socjalnych
z terenu powiatu legnickiego. Celem szkolenia była poprawa bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej wykonujących  swoje obowiązki w terenie. 


Dyrektor PCPR w Legnicy pragnie złożyć podziękowania Panu Podinspektorowi Henrykowi Tonderysowi, Panu Podkomisarzowi Mieczysławowi Dziemidokowi oraz
Panu Sierżantowi Dawidowi Marczyńskiemu za przeprowadzenie szkolenia.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i obejmowało wszystkie zagadnienia związane z tematem. Prowadzący w przystępny
i zrozumiały sposób przedstawili temat, chętnie i fachowo udzielali odpowiedzi na zadawane pytania

Inicjatorem spotkań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej
i przeszkolenia pracowników w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych było
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Natomiast organizatorem szkolenia dla pracowników z terenu powiatu legnickiego było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Legnicy.  W szkoleniu wzięło udział 32 pracowników, każdy ośrodek pomocy społecznej
z terenu powiatu legnickiego oddelegował na szkolenie przynajmniej dwóch pracowników.

Szkolenie składało się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

 

 

GRUPA WSPARCIA  DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

  Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt z pracownikami

Działu Zespołu Pieczy Zastępczej
w PCPR w Legnicy, tel. 76/7243483

Planowane* terminy i tematy wiodące grup wsparcia w  II półroczu 2016r

Lp.

Planowany termin  
i czas trwania

Planowany temat

1.

07.10.2016 r.

godz. 15:00

Czas wolny dziecka.

2.

21.10.2016 r.

godz. 15:00

Jak pomóc dziecku w nauce - skuteczne uczenie się.

3.

18.11.2016 r.

godz. 15:00

Rola konsekwencji w kształtowaniu zachowań dziecka.

4.

02.12.2016 r.

godz. 15:00

Wybrane błędy w komunikacji między rodzicem a dzieckiem i przemoc werbalna wobec dziecka.

 

 

 

 

* PCPR zastrzega  sobie możliwość zmian terminów i tematów

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

- Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału
w organizowanych grupach wsparcia!

 

 

 

IMPREZA „MARSZEM PO ZDROWIE”

Starostwo Powiatowe w Legnicy serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne i pasjonatów Nordic Walking do uczestnictwa w imprezie rekreacyjno-zdrowotnej pn.: „Marszem  po zdrowie”, która odbędzie się w dniu 6 października 2016 roku w godzinach 11.00 - 14.00 w Brenniku 24, gmina Ruja (Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „PRZĄŚNIK”). Uczestnictwo jest bezpłatne i wymaga zgłoszenia.

Impreza rozpocznie się szkoleniem obejmującym zestaw ćwiczeń rekreacyjnych  i  podstawowych technik marszu, które zostanie przeprowadzone przez Międzynarodowych Instruktorów Nordic Walking. Trasa marszu o dystansie do 5 km przebiegać będzie po atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo terenach Powiatu Legnickiego.  Na zakończenie zaplanowano poczęstunek. 

Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację Nordic Walking jako sposobu na czynny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka, promowanie Powiatu Legnickiego jako obszaru o atrakcyjnych walorach rekreacyjnych i przyrodniczych oraz integrację i przełamywanie barier społecznych z osobami niepełnosprawnymi.

INFORMACJA I ZAPISY

Agnieszka Redyk

e-mail: a.redyk@powiat-legnicki.eu

telefon: 76/72 43 515

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

REGULAMIN IMPREZY

 

Sprzedaż samochodu stanowiącego mienie Powiatu Legnickiego znajdującego się na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

   Ogłoszenie o III przetargu publicznym na sprzedaż ruchomości stanowiącej mienie Powiatu Legnickiego znajdującego się na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W załączeniu treść przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywnysamorzadd2016 


 

 

 

Sprzedaż samochodu stanowiącego mienie Powiatu Legnickiego znajdującego się na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż ruchomości stanowiącej mienie Powiatu Legnickiego znajdującego się na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W załączniku treść przetargu. 

 


 

 

 

 
 

GŁOSZENIE 

pcpr

Sprzedaż samochodu stanowiącego mienie Powiatu Legnickiego znajdującego się na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ruchomości stanowiącej mienie Powiatu Legnickiego znajdującego się na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W załączniku treść przetargu.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

dotyczy: Rozpoczęcia przez Powiat Legnicki realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku, przyjętego do realizacji  na podstawie Uchwały Nr 59/254/2016 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 10 marca 2016 roku.

więcej

 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

„MÓJ ŚWIAT – MAGIA PRZYRODY”

 

 

 

Na podstawie uchwały nr 59/253/2016 z dnia 10 marca 2016 roku Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza powiatowy konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Mój świat – magia przyrody”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Legnicy. Realizatorami: Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

 więcej

         


 

 

 

PROGRAM  „RODZINA 500 PLUS”

 

 

 

   Z dniem 01 kwietnia 2016r. wchodzi w życie  zmiana przepisów  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzona ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 Powołana zmiana wprowadza nowe świadczenie, które przysługuje rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde dziecko w wieku do 18 roku życia w wysokości 500 zł. miesięcznie, bez względu na dochód. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany do ustawy tj. w terminie  do 30 czerwca 2016r., prawo do dodatku wychowawczego zostanie ustalone od 01 kwietnia 2016r.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie dodatku wychowawczego po 30 czerwca 2016r. prawo do dodatku wychowawczego będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.


 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „MÓJ ŚWIAT – PODRÓŻ MARZEŃ”

  

   Konkurs zorganizowany przez Starostę Powiatu Legnickiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

   Na konkurs plastyczny wpłynęło łącznie 83 prace plastyczne, które stanowiły artystyczną wypowiedź wizji postrzegania świata przez osoby niepełnosprawne. 

 

 więcej     

 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

 „MÓJ ŚWIAT – PODRÓŻ MARZEŃ”

  

 

   Na podstawie uchwały nr 16/62/2015 z dnia 26 marca 2015 roku Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza powiatowy konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych pod nazwą: „MÓJ ŚWIAT – PODRÓŻ MARZEŃ”. Organizatorami przedsięwzięcia są: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

 

 więcej 

 

 

 

 

Jak zostać strażakiem??

 

 

 

   Uczestnicy projektu systemowego pn. „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zwiedzili jednostkę straży pożarnej.

   Podczas zwiedzania strażacy udzieli informacji na temat prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną oraz na temat postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Ponadto zwiedzający mogli zapoznać się z używanym przez Państwową Straż Pożarną sprzętem i możliwościami jego wykorzystania podczas działań ratowniczych.

     więcej     

 

 

 

 

 

zyczenia wielkanocne 

 

Wycieczka do Zoo

 

4 marca 2015 roku uczestnicy projektu systemowego pn. „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej  mogli pojechać na wycieczkę do jednego z piękniejszych ogrodów zoologicznych w  naszym kraju. 

więcej     

 

 

 

 

 

Zajęcia na basenie

 

 

 

   Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej uczestnicy projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy nie tylko zdobywają cenne umiejętności, ale również integrują się oraz mają czas na rozrywkę.  Na basenie można nabrać sił oraz zregenerować mięsnie. 
więcej     

 

 

 

Karnawał czas zacząć ….

  

Uczestnicy projektu systemowego pn. „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim” wraz z osobami z otoczenia niepełnosprawnych mieli doskonałą okazję do zabawy i integracji. W dniu 11 lutego uczestniczyli w balu  karnawałowym, gdzie mogli bawić się i świętować trwający karnawał. Zabawa była przednia, a oto kilka zdjęć z tej zabawy…

 

     więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie 

 

 

                  Po raz kolejny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie zorganizowano wystawę zatytułowaną „Malujemy samodzielnie i z pomocą”. Kilkudziesięciu artystów wraz z opiekunami przybyło na wernisaż. 

więcej 

 

 

                                                                                                                                                               

    

 

 

     

 

 

 Uczymy się obsługi komputera

 

      W Środowiskowym Domu Samopomocy „Lilia” 15 uczestników projektu systemowego pn. „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim” uczestniczyło w kursie komputerowym. Zajęcia z komputerem były nie tylko wspaniałą okazją do nauki ale także doskonałą lekcja do integracji.

         Kurs komputerowy współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

 

     więcej

zyczenia2014

 

 

 

 

 

        Wyjazd do kina   

 

W dniu 22.10. 2014 r. uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia wzięły udział w wyjeździe do Kina "Helios" w Legnicy na film pt. "Bogowie"

więcej 

 

 

 WYJAZD NA DOLNOŚLĄSKI TURND2J TAŃCA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W JAWORZE

 

  

W dniu 15 października odbył się VI Dolnośląski Turniej Tańca Osób Niepeł­nosprawnych w Jaworze. Turniej odbył się w Domu Weselnym „ Pod Ulubionym Jawo­rem" w Jaworze. W turnieju brało udział około 20 placówek z terenu Dolnego Śląska.

więcej         

    Było Sportowo i Aktywnie  

 

Powiat Legnicki wspólnie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizował drugą edycję imprezy rekreacyjno-zrowotnej, w której wzięło udział ponad 150 osób niepełnosprawnych i miłośników Nordic Walking. 

         więcej

 

 

 

POWIATOWA IMPREZA REKREACYJNO-ZDROWOTNA

MARSZEM PO ZDROWIE 2014

 

 

   Starostwo Powiatowe w Legnicy, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne i miłośników Nordic Walking do uczestnictwa w imprezie rekreacyjno-zdrowotnej pn.: „Marszem po zdrowie”, która odbędzie się w najbliższy wtrorek tj. 7 października 2014 roku w godzinach 11.00 - 14.00 w miejscowości Brennik 24, gmina Ruja (Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „PRZĄŚNIK”).   

     więcej

 

 

 

Kampania „Jestem mamy i taty”

 

      Cierpię kiedy obrażasz moją mamę, ranisz mnie kiedy szydzisz z mojego taty - te słowa padają z ust dzieci, bohaterów spotu, promującego drugą odsłonę kampanii Rzecznika Praw Dziecka "Jestem mamy i taty", która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Przekaz ma także przypomnieć opiekunom, że odbieranie dziecku możliwości kontaktu z którymkolwiek rodzicem, uderza bezpośrednio w sferę emocjonalną najmłodszych. 

 więcej     

 

 

 

 

 

 

Relacja z wernisażu „Mój Świat – Istoty mi najbliższe”

 

 

 

 

   W Starostwie Powiatowym w Legnicy odbył się III wernisaż konkursu plastycznego pn.: „Mój Świat – Istoty mi najbliższe”, zorganizowany przez Starostę Powiatu Legnickiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

 „MÓJ ŚWIAT – ISTOTY MI NAJBLIŻSZE”

 

    Na podstawie uchwały nr 153/603/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza powiatowy konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych pod nazwą: „MÓJ ŚWIAT – ISTOTY MI NAJBLIŻSZE”. Organizatorami przedsięwzięcia są: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

     Organizatorami przedsięwzięcia są: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. 

 

więcej     


     

 

 

 

 

 

 

Życzenia Wielkanocne

 

 

      2014swieta 

Międzynarodowy Dzień Rodzin

 

 

Międzynarodowy Dzień Rodzin to święto obchodzone 15 maja. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. w rezolucji nr 47/237. Ma ono na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na szczególną rolę rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz na zagadnienia związane z problemami rodziny a także podkreślić znaczenie polityki prorodzinnej.
         Tradycyjna forma rodziny jest w obecnych czasach zagrożona. Wiele dzieci rodzi się  w niepełnych rodzinach lub wolnych związkach, wiele małżeństw się rozpada.

 

więcej     

     

 

 

 

 

 

 

Konkurs "Dobry Klimat dla Rodziny”
   Samorządy wojewódzkie oraz liczne gminy i powiaty realizują ciekawe inicjatywy, które mają dawać trwałe wsparcie rodzinom i pomagać rozwiązywać ich problemy. Bardzo często informacja o tych przedsięwzięciach nie wykracza poza granice lokalnej społeczności i wąskiego grona ekspertów. Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej ma na celu docenić i upowszechnić właśnie takie inicjatywy, by stały się inspiracją i wzorem dla innych samorządów.

 

 

     

 

 

 

MARSZ PO ZDROWIE 2013

 

 

POWIATOWA IMPREZA REKREACYJNO-SPORTOWA

 

Powiat Legnicki, Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne i miłośników Nordic Walking do uczestnictwa w imprezie rekreacyjno-sportowej pn.: „Marszem po zdrowie”, która odbędzie się dnia 30 września 2013 roku w godzinach 10.00 - 14.00 w Brenniku 24, gmina Ruja (Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „PRZĄŚNIK”). Uczestnictwo jest bezpłatne i wymaga zgłoszenia do dnia 25.09.2013 r.

 

więcej 

 

    

 

 

 

RELACJA Z WERNISAŻU „MÓJ ŚWIAT”

W dniu 27 czerwca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbył się wernisaż prac plastycznych konkursu „MÓJ ŚWIAT – KOLORY I BARWY MARZEŃ”. Konkurs oraz wernisaż po raz drugi zorganizowany został przez Starostę Legnickiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

                                                                                                          Więcej

 

 

 

Aktywny samorząd 2013
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". 

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

Starosta Powiatu Legnickiego przy współpracy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy ogłasza KONKURS PLASTYCZNY POD NAZWĄ „MÓJ ŚWIAT – KOLORY I BARWY MARZEŃ”.

 

                                                                                                                                                   więcej

 

 

 

 

                          

 

        

 Vademecum dla osób niepełnosprawnych


W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy projektu „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim” zostało wydane Vademecum dla osób niepełnosprawnych.

 

    więcej

 

 

 

 

 

Zajęcia plastyczne


Dzięki wsparciu finansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego niepełnosprawni uczestniczący w projekcie  pn : „WSPARCIE DLA AKTYWNEJ INTEGRACJI GRUP RYZYKA W POWIECIE LEGNICKIM” mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych zorganizowanych przez PCPR w Legnicy.

więcej

 

 

 

 

Uczymy się pisać listy motywacyjne oraz CV
W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy projektu systemowego „WSPARCIE DLA AKTYWNEJ INTEGRACJI GRUP RYZYKA W POWIECIE LEGNICKIM”, współfinansowanego przez Unię Europejska  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowane zostały dla uczestników projektu zajęcia  z autoprezentacji. 

 

 

więcej 

 

 

 WYJAZD DO „WRZOSOWEJ KRAINY” W BORÓWKACH

 

 

Wrzosowa Kraina to jeden z najpiękniejszych i najczystszych ekologicznie zakątków Dolnego Śląska, który nie został jeszcze w pełni odkryty przez turystów. To raj dla miłośników przyrody. Tutejsze lasy są prawdziwym królestwem sosny, grzybów i jagód. Miejsce pełne tajemnic i pasjonujących krajobrazów, które zachwycą każdego kto przybędzie w te strony. 

 

 

 

 

      więcej

 

 

Wycieczka do Huty Szkła Kryształowego „Julia”
W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy projektu współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników warsztatów terapeutycznych zorganizowano wycieczkę do Huty Szkła Kryształowego „JULIA” w Piechowicach.

 

 

 

     

         więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE NORDIC WALKING

 

Nordic Walking staje się coraz popularniejszą metodą połączenia aktywności z miłym spędzeniem czasu wolnego. W dniu 9.10.2012 uczestnicy projektu pn.: „WSPARCIE DLA AKTYWNEJ INTEGRACJI GRUP RYZYKA W POWIECIE LEGNICKIM”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wzięli udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych z nornic walkingu. 

 

 więcej

 

 


 

 
Prepare to print