Trwa nabór do Programu psychologiczno-terapeutycznego

27 lipca, 2022

Trwa nabór do Programu psychologiczno-terapeutycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza do udziału w Programie psychologiczno-terapeutycznym.
PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY
jest skierowany do OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.
Osób, które ukończyły Program korekcyjno-edukacyjny i innych osób stosujących przemoc w rodzinie, chcących dokonać pozytywnych zmian i poprawy w kontaktach z najbliższymi.
Program stanowi dodatkowe wsparcie dla uczestników poprzez kontynuację oddziaływań terapeutycznych, w celu eliminowania zachowań przemocowych.
Celem Programu jest:
– utrwalenie i pogłębienie osiągniętych efektów, pozytywnych zmian w zakresie prezentowanych zachowań, postaw, sposobów myślenia,
– zmniejszanie ryzyka dalszego stosowania przemocy poprzez rozwijanie samokontroli, odpowiedzialności za własne postępowanie,
– rozwijanie umiejętności psychospołecznych potrzebnych do adekwatnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
– poprawa zaburzonych relacji z najbliższymi,
– zdobycie lub poszerzenie posiadanej wiedzy o mechanizmach stosowania przemocy.
Uczestnikami Programu psychologiczno-terapeutycznego zostać mogą osoby pełnoletnie, samodzielnie zgłaszające się, głównie które ukończyły Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej (2 godziny dla jednego uczestnika) oraz w formie grupowej (łącznie 20 godzin, tj.: 5 spotkań po 4 godziny).
Zajęcia będą odbywały się w soboty w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy przy Pl. Słowiańskim 1, od września 2022 r.
UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY
Ważne! Uczestnicy Programu będą zobowiązani zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub telefonicznie: 76 72 43 467