Szkolenie kandydatów na rodzinę zastępczą zakończone

25 października, 2021

Szkolenie kandydatów na rodzinę zastępczą zakończone

 

W dniu 23 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyło się uroczyste zakończenie 1. edycji  szkolenia  kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka ze specjalnym udziałem Pana Krzysztofa Sowińskiego – Etatowego Członka Zarządu Powiatu Legnickiego oraz Pani Joanny Bałasz – Dyrektora PCPR w Legnicy.

Trwające od 9 września szkolenie było realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy i stanowiło jedno z wielu zadań realizowanych w ramach kampanii „Pokaż mi co to znaczy kochać” promującej rodzicielstwo zastępcze w powiecie legnickim, prowadzonej pod honorowym patronatem Starosty Legnickiego – Pana Adama Babuśki.

W zajęciach  wzięło udział 18 kandydatów pragnących utworzyć niespokrewnioną rodzinę zastępczą. Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów, pracowników Centrum, według Programu Szkoleniowego „Rodzina”,  zgodnie z  umową licencyjną zawartą ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Celem kursu było przygotowanie teoretyczne i praktyczne  osób bądź rodzin zainteresowanych ustanowieniem zawodowej lub niezawodowej rodziny zastępczej, zamieszkujących na terenie powiatu legnickiego oraz na terenie innych powiatów, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także nabycie przez kandydatów odpowiednich kompetencji, umożliwiających im prawidłowe organizowanie opieki i wychowania dla dziecka znajdującego się pod ich pieczą. W programie szkolenia,  oprócz części teoretycznej i warsztatowej, zaplanowano także zajęcia praktyczne, które były realizowane w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu legnickiego oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z naszego terenu.  Udział  kandydatów we wszystkich działaniach  był bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostały materiały szkoleniowe wykorzystywane  w trakcie zajęć.

Podczas uroczystego spotkania uczestnikom wręczono świadectwa ukończenia szkolenia oraz pamiątkowe upominki. Do osób kończących szkolenie kilka słów, w imieniu władz powiatu,  skierował Pan Krzysztof Sowiński – Etatowy Członek Zarządu, który podkreślając ogromną  rolę i znaczenie rodziny zastępczej w wychowaniu dziecka wskazał także, iż „na rodzinach zastępczych spoczywa ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość  dziecka, które od  rodziców zastępczych może nauczyć się nie tylko ponownie ufać dorosłym, ale też tego, jak być szczęśliwym”.

Wszystkich realizatorów szkolenia dumą napawa fakt, że tyle chętnych osób, otwartych na przyjęcie dziecka do swojego domu,  wzięło udział w tej edycji szkolenia. Zadowolenie uczestników jest najlepszą rekomendacją tego przedsięwzięcia.