„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

13 grudnia, 2021

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy prowadzona jest pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z terenu powiatu legnickiego, przeżywających trudności emocjonalne i psychiczne wynikające z pandemii COVID oraz ograniczeń wywołanych pandemią.

W celu umówienia się z psychologiem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 76 7243467