Konsultacje społeczne

14 lutego, 2022

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych  w przedmiocie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2022 – 2028. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców powiatu na temat w/w projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnych rozwiązań problemów w sferze społecznej w Powiecie Legnickim.

Uwagi, opinie i wnioski do konsultowanego dokumentu można zgłaszać od dnia 14 lutego 2022 roku do dnia  7 marca 2022 roku za pomocą Karty konsultacyjnej. Wypełnione Karty konsultacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres pcpr@powiat-legnicki.eu lub dostarczyć osobiście i umieścić w urnie wystawionej w holu Starostwa Powiatowego w Legnicy Pl. Słowiański 1, bądź przesłać pocztą tradycyjną w zaadresowanej kopercie z dopiskiem „konsultacje społeczne” na adres Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Legnickim na lata 2022 – 2028 zapraszamy mieszkańców Powiatu Legnickiego oraz przedstawicieli wszystkich instytucji wykonujących zadania związane ze wsparciem osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji pod liniem: https://pcpr.bip.gov.pl/linki/karta-konsultacyjna.html