Kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą zakończona

23 maja, 2022

Kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą zakończona

W dniu 14 maja 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy zakończyło się kolejne już szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej niezawodowej, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Legnickiego.

Szkolenie, które trwało od 25 marca do 14 maja 2022 r. w wymiarze 62 godzin, prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów, pracowników Centrum, według Programu Szkoleniowego „Rodzina”. Głównym celem szkolenia było przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka. Uczestnicy szkolenia podczas spotkań grupowych, organizowanych w formie wykładowo-warsztatowej podnieśli swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskali niezbędne umiejętności potrzebne przyszłym rodzicom zastępczym. Szkolenie ukończyło 18 osób.

Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Pani Joanna Bałasz w obecności trenerów wręczyła uczestnikom świadectwa, potwierdzające ukończenie szkolenia oraz pamiątkowe upominki.