Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób pochodzących z Ukrainy

07 marca, 2022

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób pochodzących z Ukrainy

W związku z pogłębiającym się kryzysem uchodźczym

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną

dla osób pochodzących z Ukrainy:

w środy w godz.15:00 – 16:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, III piętro, pokój 355

Pomoc może być udzielana w języku ukraińskim

 

Ponadto informujemy, że funkcjonuje całodobowa infolinia dla uchodźców pod numerem:

12 210 20 02

Do Polski przybyły już setki tysięcy uchodźców a liczba ta codziennie narasta. Wiele rodzin, zwłaszcza kobiet, dzieci, osób starszych  stoi w obliczu niepewnej przyszłości. To osoby, które doznały dotkliwej krzywdy. Często opuszczały swoje domy w pośpiechu pozostawiając dobytek i uciekając z własnego kraju przed wojną, doświadczając przy tym tragedii i traum. Dzięki wsparciu i otwartym wielu sercom, nasi sąsiedzi, często też nasi Rodacy, właśnie w Polsce mogą znaleźć opiekę i wytchnienie.

Zachęcamy Państwa do udzielania pomocy i przyjmowania rodzin lub osób indywidualnych, tak aby przybyli w bezpiecznych warunkach mogli w spokoju wypracować opcje planów na przyszłości, uregulować formalności, odbudować rodziny.

Codziennie kontaktują się z nami osoby, które oferują pomoc i schronienie uchodźcom.  Jeśli zdecydowałeś się przyjąć pod swój dach osoby w potrzebie – zgłoś to. Starostwo Powiatowego w Legnicy przyjmuje takie zgłoszenia i gotowość mieszkańców do przyjęcia rodzin i ich dzieci, pod numerem  telefonu:

  • 76 724 35 67

 

W tym zakresie niezbędne będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających chęć pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Osoba zgłaszająca telefonicznie swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu pracownikowi Starostwa Powiatowego w Legnicy, w celu udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy tym samym jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każda osoba, która podała swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia, w dowolnie wybranym przez siebie momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.